لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(94)
چاپ مجدد (15)
تالیف (102)
ترجمه (7)
تهران (90)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگاهی به مدیریت توسعه پایدار و توسعه در ایران
نويسنده:رضا نجف‌بیگی - ترمه - دیویی: 338.9 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 6 -548-978-964-978 انتخاب
2- شاخص‌شناسی در توسعه پایدار: توسعه اقتصادی و حسابهای ملی در بستر سبز
نويسنده:گوئل کهن - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - دیویی: 338.9 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7900 ریال - 7 -005-468-964 انتخاب
3- درآمدی بر مهندسی فرهنگی توسعه امنیت پایدار (با رویکرد مدیریت تعارض)
نويسنده:مهدی ناظمی‌اردکانی ؛ نويسنده:حسین‌علی رمضانی - آثار فکر - دیویی: 355.033255 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 135000 ریال - 8 -17-7492-600-978 انتخاب
4- نگاهی به مدیریت توسعه پایدار و توسعه در ایران
نويسنده:رضا نجف‌بیگی - مهربان نشر - دیویی: 338.9 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 280000 ریال - 2 -289-407-600-978 انتخاب
5- برنامه‌ریزی روستایی در ایران
نويسنده:مصطفی طالشی - موسسه توسعه روستایی - دیویی: 307.1412 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 8 -24-7402-964-978 انتخاب
6- نگاهی به اسلام و توسعه پایدار
نويسنده:عسکر دیرباز ؛ نويسنده:حسن دادگر - کانون اندیشه جوان،معارف - دیویی: 338.9 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 52000 ریال - 0 -17-2788-964-978 انتخاب
7- اصول و مبانی آمایش سرزمین
نويسنده:عیسی ابراهیم‌زاده ؛ نويسنده:میرنجف موسوی ؛ ويراستار:نیره منتظری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 307.120955 - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 0 -0217-02-600-978 انتخاب
8- سازوکار تدوین و اجرای طرح‌های توسعه روستایی (برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی و طرح توسعه پایدار منظومه روستایی)
نويسنده:ایوب معروفی ؛ نويسنده:اردلان حسینی ؛ نويسنده:محسن معروفی - رامان سخن - دیویی: 307.14 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 8 -19-6714-622-978 انتخاب
9- نقش IT در توسعه پایدار
نويسنده:عبدالرضا ساور - دبیر - دیویی: 338.9 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 18000 ریال - 9 -14-2621-964-978 انتخاب
10- توسعه و همبستگی ملی در ایران
نويسنده:حمید رجب‌نسب ؛ نويسنده:ارسلان فتحی‌پور - فرهنگ و تمدن - دیویی: 955.0044 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 1 -25-6691-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11