لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (19)
تالیف (0)
ترجمه (29)
تهران (26)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بارداری به زبان آدمیزاد
نويسنده:جوآن ستون ؛ نويسنده:کیت ادلمن ؛ نويسنده:مری دوئن‌والد - هیرمند - دیویی: 618.1 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 1 -194-408-964-978 انتخاب
2- بارداری به زبان آدمیزاد
نويسنده:جوآن ستون ؛ نويسنده:کیت ادلمن ؛ نويسنده:مری دوئن‌والد - هیرمند - دیویی: 618.1 - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 500 نسخه - 550000 ریال - 1 -194-408-964-978 انتخاب
3- مراقبت قبل و بعد از بارداری
نويسنده:زیتا وست ؛ مترجم:فاطمه صهبا - پیدایش - دیویی: 618.24 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 8 -935-349-964-978 انتخاب
4- بارداری به زبان آدمیزاد
نويسنده:جوآن ستون ؛ نويسنده:کیت ادلمن ؛ نويسنده:مری دوئن‌والد - کاروان - دیویی: 618.24 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 8 -61-8497-964-978 انتخاب
5- تقویم بارداری: کنترل و برنامه‌ریزی ماهانه
نويسنده:مارگاریت اسمولن ؛ مترجم:فائزه بوغیری - گلبرگ - دیویی: 618.24 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 1 -67-5699-964-978 انتخاب
6- 9 ماه انتظار، معجزه‌ای رویایی
نويسنده:لسلی رگان ؛ مترجم:آذین صحابی ؛ ويراستار:نوشین صحابی - دل‌آگاه - دیویی: 618.2 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 500 نسخه - 385000 ریال - 4 -14-2994-964-978 انتخاب
7- از حاملگی تا تولد
نويسنده:میریام استاپارد ؛ مترجم:فریده موحد - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، معاونت پژوهشی - دیویی: 618.2 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 3 -8-91079-964 انتخاب
8- وقتی پدر می‌شوی!
نويسنده:متیو‌ام.‌اف. میلر ؛ نويسنده:شارون پرکینز ؛ مترجم:معصومه آباد - بروج - دیویی: 618.24 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 350000 ریال - انتخاب
9- بارداری به زبان آدمیزاد
نويسنده:جوآن ستون ؛ نويسنده:کیت ادلمن ؛ نويسنده:مری دوئن‌والد - کاروان - دیویی: 618.24 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 8 -61-8497-964-978 انتخاب
10- راهنمای بارداری برای پدران for dummies
نويسنده:میتو‌ام.اف میلر ؛ نويسنده:شارون پرکینز ؛ مترجم:آرزو زاهدی - آوند دانش - دیویی: 618.24 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 215000 ریال - 9 -71-7022-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3