لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیباترین جملات تولدت مبارک دختر!
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:کبری قیصری - معیار اندیشه - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 20000 ریال - 4 -52-5462-600-978 انتخاب
2- بانک اطلاعات بارداری
نويسنده:کریستف لیز ؛ نويسنده:کارینا رینولدز ؛ مترجم:مریم افراسیابیان - نشر نیریز - دیویی: 618.2 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 18000 ریال - 2 -25-5724-964 انتخاب
3- زیباترین جملات تولدت مبارک پسر!
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:کبری قیصری - معیار اندیشه - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 20000 ریال - 1 -53-5462-600-978 انتخاب
4- زیباترین جملات تولدت مبارک پسر!
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:کبری قیصری - معیار اندیشه - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 1 -53-5462-600-978 انتخاب
5- زیباترین جملات تولدت مبارک دختر!
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:کبری قیصری - معیار اندیشه - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 4 -52-5462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1