لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(141)
چاپ مجدد (153)
تالیف (214)
ترجمه (80)
تهران (239)
شهرستان (55)
كودك و نوجوان (293)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (294) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جشن تولد نینو
نويسنده:منیژه عارفی - هیربد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 9 -89-7466-964-978 انتخاب
2- حواستو جمع کن: شناخت شکل‌ها، تفاوت و تشابه‌
به‌اهتمام:فهیمه سیدناصری - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 57 سال 1397 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -009-307-964-978 انتخاب
3- شکل‌های هندسی
نويسنده:رویا جوانی ؛ تصويرگر:مهران الماسی - آبرنگ - دیویی: 516 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 4 -205-252-600-978 انتخاب
4- ریاضی پایه: مجموعه مفاهیم ریاضی برای کودکان سنین پیش از دبستان 4 تا 6 ساله
مترجم:مریم نوزرآدان ؛ ويراستار:مسعود ترکمان - نغمه نو - دیویی: 510.76 - 48 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 2 -9-94373-964-978 انتخاب
5- ریاضی پایه: مجموعه مفاهیم ریاضی برای کودکان سنین پیش از دبستان
مترجم:مریم نوزرآدان ؛ ويراستار:مسعود ترکمان - نغمه نو - دیویی: 372.21 - 48 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 5 -8-94373-964-978 انتخاب
6- اشکال و رنگها
گردآورنده:حمیدرضا اسدزاده - آیینه‌ نما - دیویی: 516 - 8 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 17500 ریال - 5 -09-5265-600-978 انتخاب
7- آموزش نقاشی آبتین (3)
نويسنده:محمدجواد گلشنی - ملینا - دیویی: 750.7 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 9 -087-327-600-978 انتخاب
8- شکل‌ها و رنگ‌ها
نويسنده:چن‌ون‌جینگ لی ؛ مترجم: واحد ترجمه و ویرایش کتابهای بنفشه - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 752 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -840-417-964 انتخاب
9- آموزش شکل‌های هندسی
گردآورنده:پژمان پارسائی ؛ گرافيست:وجیهه سرابی - مهرافروز - دیویی: 516 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 0 -36-7367-600-978 انتخاب
10- جشن تولد نینو
نويسنده:منیژه عارفی - هیربد - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -89-7466-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30