لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (36)
تالیف (90)
ترجمه (18)
تهران (98)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (108) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب جامع آموزش بیمه: بیمه‌های بازرگانی (اشخاص، اموال و مسئولیت)
گردآورنده:غدیر مهدوی ؛ گردآورنده:علیرضا دقیقی‌اصلی ؛ گردآورنده:لیلی نیاکان - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368 - 566 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 310000 ریال - 2 -32-7648-600-978 انتخاب
2- کلیات بیمه
نويسنده:آیت کریمی ؛ ويراستار:مهدی تفنگساز - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 300 نسخه - 275000 ریال - 8 -68-6506-964-978 انتخاب
3- کتاب شیشه‌ای بیمه
تهيه و تنظيم:آرمان ساکت - واژیران - دیویی: 368 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -88-6944-964-978 انتخاب
4- آشنایی با صنعت بیمه
نويسنده:رادنی لستر ؛ مترجم:حسن‌رضا عباسیان‌فر ؛ ويراستار:محمد عبدعلی - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 2 -03-6731-600-978 انتخاب
5- اصول بیمه 3: فرایند صدور بیمهنامه
مترجم:آتوسا گودرزی ؛ مترجم:رضا افقی ؛ زيرنظر:خسرو صبری‌دشتی - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368.01 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 6000 نسخه - 105000 ریال - 3 -77-6731-600-978 انتخاب
6- اصول بیمه در 100 پرسش بیمه‌ای
نويسنده:جمشید چرایی ؛ ويراستار:سکینه اسدالهی - جمشید چرایی - دیویی: 368 - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 3 -7069-06-964 انتخاب
7- صندوق‌های ضمانت و بیمه سرمایه‌گذاری
نويسنده:علیرضا موتمنی ؛ نويسنده:حسن شریفی ؛ ويراستار:فروغ کاظمی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 368 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -262-457-964-978 انتخاب
8- بیمه در فقه، حقوق و جامعه‌ی امروز
نويسنده:شعله هاشمی - مجد - دیویی: 368.955 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 120000 ریال - 7 -903-193-600-978 انتخاب
9- کتاب جامع آموزش بیمه: اصول و مبانی
گردآورنده:غدیر مهدوی ؛ گردآورنده:علیرضا دقیقی‌اصلی ؛ گردآورنده:لیلی نیاکان - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368 - 744 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 5000 نسخه - 370000 ریال - 2 -61-7648-600-978 انتخاب
10- کتاب جامع آموزش بیمه: بیمه‌های بازرگانی (اشخاص، اموال و مسئولیت)
گردآورنده: پژوهشکده بیمه - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368 - 566 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 310000 ریال - 5 -44-7648-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11