لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (38)
تالیف (94)
ترجمه (18)
تهران (102)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی و مفاهیم بیمه‌های بازرگانی
نويسنده:اکبر ایزدی - سوره تماشا - دیویی: 368 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 9 -74-6592-600-978 انتخاب
2- صندوق‌های ضمانت و بیمه سرمایه‌گذاری
نويسنده:علیرضا موتمنی ؛ نويسنده:حسن شریفی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 368 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 75000 ریال - انتخاب
3- کلیات بیمه
نويسنده:آیت کریمی ؛ ويراستار:مهدی تفنگساز - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 300000 ریال - 8 -68-6506-964-978 انتخاب
4- اصول بیمه
نويسنده:لطفعلی بخشی - اقتصاد فردا - دیویی: 368 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 80000 ریال - 4 -7-93592-964-978 انتخاب
5- تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر در بیمه‌های اشخاص
نويسنده:محمدرضا منوچهری - خرسندی - دیویی: 368 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 1 -360-114-600-978 انتخاب
6- کتاب جامع آموزش بیمه: اصول و مبانی
گردآورنده: پژوهشکده بیمه - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368 - 742 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 390000 ریال - 8 -43-7648-600-978 انتخاب
7- کلیات بیمه
نويسنده:آیت کریمی ؛ ويراستار:مهدی تفنگساز - پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) - دیویی: 368 - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 390000 ریال - 8 -68-6506-964-978 انتخاب
8- نگاهی سیستمی به مدیریت ریسک و اخلاق در صنعت بیمه
نويسنده:مهدی غفراللهی - راز نهان - دیویی: 368 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 210000 ریال - 1 -371-448-600-978 انتخاب
9- کاربرد تکنیک فرایند سلسله مراتبی داده‌ها (AHP) در فروش بیمه‌نامه
نويسنده:داود منصور‌روستا ؛ زيرنظر:بهزاد پورنقدی - داود منصور‌روستا - دیویی: 658.403 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - انتخاب
10- کتاب تمرین بیمه‌ای نیما
مترجم:ملیحه منصوری ؛ تصويرگر:مژگان مهتدی ؛ تصويرگر:ناهید کاظمی - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 368 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 8 -6-93826-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12