لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (7)
تالیف (11)
ترجمه (6)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:زایدل‌هوهن‌فلدرن آیگناتس ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 341.75 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 45000 ریال - 4 -0-92463-964 انتخاب
2- ابعاد حقوقی شرکت‌های چندملیتی در محتوای حقوق بین‌الملل
نويسنده:سیدافشین حجتی ؛ نويسنده:نفیسه ورعی - سنجش و دانش - دیویی: 341.753 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 0 -379-469-600-978 انتخاب
3- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ نويسنده:هومن فلدرن ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 341.75 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 38000 ریال - 4 -0-92463-964 انتخاب
4- حقوق معاملات بین‌المللی: مقدمه‌ای بر حقوق تجارت بین‌المللی، قراردادهای بیع بین‌المللی و عدم ایفای تعهدات
نويسنده:ریچارد شیفر ؛ نويسنده:فیلیبرتو آگوستی ؛ نويسنده:لیوشن‌ج. دوگ - تی‌آرا - دیویی: 341.753 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 110000 ریال - 7 -62-7910-600-978 انتخاب
5- راهنمای جامع حقوق بین‌الملل اقتصادی: ویژه دانش‌پذیران و دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل
نويسنده:اکبر پشنگ‌پور - خورشید باران - دیویی: 341.75 - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 36000 ریال - 9 -23-8515-964 انتخاب
6- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 341.75 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 200000 ریال - 9 -018-475-600-978 انتخاب
7- حقوق شرکت‌های فراملی
نويسنده:سیدعرفان لاجوردی - نشر میزان - دیویی: 338.8881724 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 60000 ریال - 7 -263-511-964-978 انتخاب
8- حقوق شرکت‌های چند ملیتی و کدهای رفتاری
نويسنده:محمدجواد جاوید ؛ نويسنده:آرزو رنگچیان ؛ ويراستار:پانته‌آ بهزادافشار - خرسندی - دیویی: 338.8881724 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 650000 ریال - 4 -068-224-622-978 انتخاب
9- نگاهی به حقوق شرکت‌های چندملیتی و برخی معاهدات بین‌المللی
نويسنده:جعفر صباغیان‌دلوئی ؛ زيرنظر:محمدفاضل صدری - درج سخن - دیویی: 338.8881724 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 115000 ریال - 0 -80-7483-600-978 انتخاب
10- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 341.75 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 270000 ریال - 9 -018-475-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2