لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (7)
تالیف (1)
ترجمه (7)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل‌هوهن‌فلدرون ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 7 -86-8200-964-978 انتخاب
2- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:زایدل‌هوهن‌فلدرن آیگناتس ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 4 -0-92463-964 انتخاب
3- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ نويسنده:هومن فلدرن ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 4 -0-92463-964 انتخاب
4- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -018-475-600-978 انتخاب
5- راهنمای جامع حقوق بین‌الملل اقتصادی: ویژه دانش‌پذیران و دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل
نويسنده:اکبر پشنگ‌پور - خورشید باران - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 36000 ریال - 9 -23-8515-964 انتخاب
6- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل‌هوهن‌فلدرون ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 3000 نسخه - 49000 ریال - 4 -08-8200-964 انتخاب
7- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 9 -018-475-600-978 انتخاب
8- حقوق بین‌الملل اقتصادی
نويسنده:آیگناتس زایدل ؛ مترجم:سیدقاسم زمانی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -018-475-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1