لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (11)
تالیف (27)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سندشناسی: رجال کاربردی با شیوه بررسی اسناد روایات
نويسنده:مهدی غلامعلی ؛ ويراستار:رامین باباگل‌زاده - سازمان ‌چاپ ‌و نشر دارالحدیث - دیویی: 297.264 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 3 -899-493-964-978 انتخاب
2- میزان تصحیح الموروث الروائی معالم نظریه عرض الروایات علی القرآن الکریم تقریرا لابحاث المرجع الدینی السیدکمال الحیدری (ره)
نويسنده:طلال حسن - دار فراقد - دیویی: 297.26 - 294 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 130000 ریال - 2 -22-7799-600-978 انتخاب
3- معیارهای شناخت احادیث ساختگی
نويسنده:قاسم بستانی ؛ ويراستار:سمانه کیامنش - رسش - دیویی: 297.214 - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 68000 ریال - 4 -40-8049-964-978 انتخاب
4- بررسی حجیت خبر واحد و دلایل آن
نويسنده:عذری انتخابیان - عذری انتخابیان - دیویی: 297.36 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 5 -1793-04-964-978 انتخاب
5- حدیث نماها
نويسنده:محمدحسن ربانی‌بیرجندی ؛ نويسنده:رضا سلطانی‌گرد‌فرامرزی - سفیر اردهال - دیویی: 297.29 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 6 -102-313-600-978 انتخاب
6- کتاب الاخبار
نويسنده:علی‌بن‌محمد نوفلی ؛ مقدمه:رسول جعفریان - حبیب - دیویی: 297.212 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 0 -42-6119-964-978 انتخاب
7- تاریخ حدیث شیعه (2)
نويسنده:سیدمحمدکاظم طباطبایی - دارالحدیث - دیویی: 297.29 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 120000 ریال - 7 -565-493-964-978 انتخاب
8- سندشناسی: رجال کاربردی با شیوه بررسی اسناد روایات
نويسنده:مهدی غلامعلی ؛ ويراستار:رامین باباگل‌زاده - سازمان ‌چاپ ‌و نشر دارالحدیث - دیویی: 297.264 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 150000 ریال - 3 -899-493-964-978 انتخاب
9- سندشناسی: رجال کاربردی با شیوه بررسی اسناد روایات
نويسنده:مهدی غلامعلی ؛ ويراستار:رامین باباگل‌زاده - سازمان ‌چاپ ‌و نشر دارالحدیث - دیویی: 297.264 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 400000 ریال - 3 -899-493-964-978 انتخاب
10- درآمدی بر تاریخ تدوین حدیث و جوامع حدیثی
نويسنده:بمانعلی دهقان‌منگابادی - هستی‌نما - دیویی: 297.29 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 3 -12-8214-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3