لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (3)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیوشیمی سختار پروتئین و اسیدهای نوکلئیک
نويسنده:مسعود همایونی‌تبریزی ؛ نويسنده:رضا عطاران‌دربار ؛ نويسنده:دانیال طاهرزاده - سخن گستر،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، معاونت پژوهش و فن‌آوری - دیویی: 574.6 - 718 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 2 -544-247-600-978 انتخاب
2- اصول بلورشناسی تعیین ساختار تک بلور و پودر نانو ساختارها و پروتئین‌ها
نويسنده:علیرضا عباسی ؛ نويسنده:شکوفه گرانمایه - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 548 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 6 -6437-03-964-978 انتخاب
3- پروتئین، ساختار و عملکرد
نويسنده:علی‌اکبر موسوی‌موحدی ؛ نويسنده:جمشید خان‌چمنی ؛ نويسنده:امیرحسین تقوی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 574 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 28000 ریال - 0 -4897-03-964-978 انتخاب
4- اصول بلورشناسی تعیین ساختار تک بلور و پودر نانو ساختارها و پروتئین‌ها
نويسنده:علیرضا عباسی ؛ نويسنده:شکوفه گرانمایه - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 548 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 100000 ریال - 6 -6437-03-964-978 انتخاب
5- ساختار و عملکرد پروتئینها: مولکولهای زندگی
نويسنده:مهوش خدابنده‌شهرکی ؛ ويراستار:زهره آقاجانی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری - دیویی: 574.19 - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 240000 ریال - 7 -22-8516-964-978 انتخاب
6- ساختار و متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 612.015756 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 8 -75-7827-600-978 انتخاب
7- مبانی ساختار و عملکرد پروتئین
نويسنده:انگلبرت باکسبام - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 574.6 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 80000 ریال - 8 -6136-03-964-978 انتخاب
8- پایداری ترمودینامیکی الفا - لاکتوگلوبولین در حضور بتایین و سارکازین و تری‌متیل - N اکسید
نويسنده:سرور جدبابایی - گیوا،باشگاه علمی پژوهشی ساداکو - دیویی: 574.87 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 3 -151-451-600-978 انتخاب
9- اصول بلورشناسی تعیین ساختار تک بلور و پودر نانو ساختارها و پروتئین‌ها
نويسنده:علیرضا عباسی ؛ نويسنده:شکوفه گرانمایه - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 548 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 240000 ریال - 6 -6437-03-964-978 انتخاب
10- پیش‌بینی ساختار ثانویه پروتئین‌ها (ترکیب شبکه عصبی و ژنتیک فازی)
نويسنده:محدثه نصرآبادی - کتاب ریرا - دیویی: 574.87 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 7 -95-8935-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2