لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (16)
تالیف (2)
ترجمه (26)
تهران (27)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14000 ریال - 2 -234-341-964 انتخاب
2- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 300000 ریال - 0 -234-341-964-978 انتخاب
3- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6000 ریال - 964-5570-00-X انتخاب
4- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 158.1 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 300000 ریال - 0 -234-341-964-978 انتخاب
5- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 6000 ریال - 964-5570-00-X انتخاب
6- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 10000 ریال - 964-5570-00-X انتخاب
7- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 158.1 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 8000 ریال - 964-5570-00-X انتخاب
8- سیمای جادوگران قرون وسطا در تصاویر نسخه‌های قدیمی کتابخانه بریتانیا
نويسنده:سوفی پاژ ؛ مترجم:روح‌اله امانی‌مهر - کویر - دیویی: 133.43 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 9 -061-214-964-978 انتخاب
9- جادوگران: پری‌ها و فرشته‌ها
نويسنده:امیلی بومون ؛ مترجم:هاله خوانساری ؛ بازنويسي:محمدکاظم مزینانی - نشر پیدایش - دیویی: 133 - 16 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2500 ریال - 8 -071-349-964 انتخاب
10- جادوگران: زندگی عجیب و غریب جادوگران
نويسنده:امیلی بومون ؛ مترجم:هاله خوانساری ؛ بازنويسي:محمدکاظم مزینانی - نشر پیدایش - دیویی: 133.4 - 16 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2500 ریال - 6 -072-349-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3