لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (24)
تالیف (15)
ترجمه (41)
تهران (42)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فنون جادویی طبیعت‌گرا
نويسنده:نایجل پنیک ؛ مترجم:فرشته جنیدی - یاهو - دیویی: 133.49 - 96 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 ریال - 3 -09-8486-964 انتخاب
2- جادو از نظر اسلام و تاثیر آن در اجتماع
نويسنده:صالح فوزان ؛ مترجم:نورمحمد نورمحمدی - شیخ‌الاسلام احمد جام - دیویی: 133.43 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 ریال - انتخاب
3- جادو در اقوام، ادیان و بازتاب آن در ادب فارسی
نويسنده:مجتبی دماوندی - آبرخ - دیویی: 133.43 - 534 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 53000 ریال - 2 -24-7599-964 انتخاب
4- فنون جادویی طبیعت‌گرا
نويسنده:نایجل پنیک ؛ مترجم:فرشته جنیدی - یاهو - دیویی: 133.49 - 112 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 11000 ریال - 3 -12-8486-964 انتخاب
5- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 158.1 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 300000 ریال - 0 -234-341-964-978 انتخاب
6- منشا جادو و بررسی عمل‌کرد آن در جوامع
نويسنده:مریم ولی‌زاده ؛ ويراستار:محمدطاهر ابراهیمی‌اوریمی - سروش سپهر - دیویی: 133.43 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 6 -4-97303-600-978 انتخاب
7- نظریه‌ی عمومی جادو
نويسنده:مارسل موس ؛ مترجم:حسین ترکمن‌نژاد - مرکز - دیویی: 133.44 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 329000 ریال - 7 -398-213-964-978 انتخاب
8- علم سحر و کهانت
نويسنده:خدیجه محمدی ؛ ويراستار:روح‌الله شیخ - اراده - دیویی: 133.43 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 7 -20-8140-600-978 انتخاب
9- جادوهایی برای داشتن یک زندگی عاشقانه
نويسنده:لورن وایت ؛ مترجم:سمیه زمانی - مرکب سپید - دیویی: 133.442 - 118 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 5 -0-95169-964 انتخاب
10- کلید زندگی (راه‌کاری برای رسیدن به موفقیت)
نويسنده:طیبه حسینی - پیک آذرسحر - دیویی: 133.44 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -76-8717-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6