لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(284)
چاپ مجدد (580)
تالیف (204)
ترجمه (660)
تهران (849)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (857)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (864) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 17 سال 1381 - 5000 نسخه - 7900 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
2- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: کتاب خودآموز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - 160 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 7 -005-194-600-978 انتخاب
3- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 36 سال 1392 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
4- حقیقت بدترکیب
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی ؛ ويراستار:فریبا نباتی - پیدایش - 222 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 3 -114-296-600-978 انتخاب
5- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه قرمز فلفلی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ گرافيست:زهرا رجبی - ایران بان - 226 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 135000 ریال - 4 -249-188-600-978 انتخاب
6- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 105 صفحه - جلد 1 - خشتی - چاپ 2 سال 1362 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
7- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 101 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1370 - 15000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
8- قصه‌های من و بابام
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1375 - 4000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
9- آستریکس در بازی‌های المپیک
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:فریبرز افروزی ؛ تصويرگر: اودرزو - سامر - 50 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 4 -4-91351-964-978 انتخاب
10- لی‌لی ناتال
نويسنده:ویلی وندرستین ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی - هنایش - 48 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -15-8245-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 87