لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(285)
چاپ مجدد (601)
تالیف (211)
ترجمه (675)
تهران (871)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (878)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (886) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 27 سال 1389 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
2- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 43 سال 1394 - 2200 نسخه - 2 -102-318-964 انتخاب
3- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1378 - 6000 نسخه - 4500 ریال - 2 -102-318-964 انتخاب
4- دفتر خاطرات بچه لاغرمردنی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 9 -909-349-964-978 انتخاب
5- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: تعطیلات
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - 220 صفحه - جلد 13 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 3 -384-194-600-978 انتخاب
6- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - 220 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
7- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 47 سال 1394 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 6 -100-318-964 انتخاب
8- قصه‌های من و بابام: شوخی‌ها و مهربانی‌ها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5 -866-318-964-978 انتخاب
9- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - 224 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 36000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
10- نیکلا کوچولو غافلگیر می‌شود
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:نیلوفر باقرزاده‌اکبری - ایران بان،قطره - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 4 -054-188-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 89