لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(290)
چاپ مجدد (628)
تالیف (220)
ترجمه (698)
تهران (903)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (909)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (918) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرار بزرگ
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:صدیقه خداخواه - قیوم،اعجاز قلم - دیویی: 741.5 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - انتخاب
2- آخرین ضربه
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 741.5 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 2 -911-349-964-978 انتخاب
3- بدبیاری‌های مکس کرامبلی: قهرمانی در کمد
نويسنده:ریچل‌رنه راسل ؛ مترجم:امیرحسین دانشورکیان ؛ ويراستار:سودابه احمدی - پرتقال - دیویی: 741.5 - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 1 -058-462-600-978 انتخاب
4- آخه چرا من اینجام!
نويسنده:جیم بنتون ؛ مترجم:بابک وطن‌دوست - آوای اندیشه - دیویی: 741.5 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -56-5726-964-978 انتخاب
5- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نقاش:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی - چاپ 5 سال 1368 - 4450 نسخه - 350 ریال - انتخاب
6- خاطرات یک بچه‌ی بی‌عرضه: فرمایشات جناب رودریک
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:فرخ بافنده - نیکونشر - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 3 -38-7253-964-978 انتخاب
7- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 44 سال 1394 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 2 -102-318-964 انتخاب
8- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نقاش:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 2500 نسخه - 250000 ریال - 2 -867-318-964-978 انتخاب
9- سلام!: آقای تاپ و پرندگان
نويسنده:مسرور وکیلی ؛ تصويرگر:بهنوش وکیلی - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 5 -355-300-964-978 انتخاب
10- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 2500 نسخه - 180000 ریال - 8 -865-318-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 92