لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(313)
چاپ مجدد (702)
تالیف (232)
ترجمه (783)
تهران (995)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (1003)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1015) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 110 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1378 - 4200 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
2- غارتگری دالتون‌ها
نويسنده:موریس دوبیور ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:طیبه احمدوند - کمال اندیشه - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 4 -37-6547-600-978 انتخاب
3- جرقه و آموزشگاه پلیس
نويسنده:لزلی گیبس ؛ مترجم:نسرین‌نوش امینی ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - دیویی: 741.5 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 80000 ریال - 3 -63-8655-600-978 انتخاب
4- جرقه و دزد سگ‌های عروسکی
نويسنده:لزلی گیبس ؛ مترجم:نسرین‌نوش امینی ؛ ويراستار:سیدنوید سیدعلی‌اکبر - هوپا - دیویی: 741.5 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 80000 ریال - 7 -65-8655-600-978 انتخاب
5- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: حرف، حرف رودریک است و بس!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 120000 ریال - 8 -93-5270-600-978 انتخاب
6- همه مرا دوست دارند چون من امانتدارم
نويسنده:عباس صابریان ؛ نويسنده:امیرحسین عسکری‌طباطبایی ؛ تصويرگر:عسل نجاری - گوی - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 70000 ریال - 2 -92-5637-600-978 انتخاب
7- آستریکس و داس طلایی
نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:مهدی شاه‌خلیلی ؛ ويراستار:محمود سالک - سامر - دیویی: 741.5 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 1 -03-6444-600-978 انتخاب
8- سفرهای نیکولا کوچولو
نويسنده:رنه گوسینی ؛ نويسنده: سامپه ؛ مترجم:امیرحسین مهدی‌زاده - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 741.5 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 25000 ریال - 3 -336-363-964-978 انتخاب
9- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: آن قدیم‌ها چه خوب بود!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 216 صفحه - جلد 11 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 120000 ریال - 6 -297-194-600-978 انتخاب
10- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 108 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 22 سال 1386 - 18500 ریال - 4 -101-318-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 102