لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(159)
چاپ مجدد (16)
تالیف (149)
ترجمه (26)
تهران (174)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (175)

تعداد یافت شده (175) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه جراحی عمومی شوارتز 2015: ویژه آزمون ارتقاء و بورد 1394
نويسنده: دپارتمان جراحی عمومی گزینه پارسیان طب - گزینه پارسیان طب - دیویی: 617.0076 - 28 صفحه - جلد 17 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 600000 ریال - 7 -05-7878-600-978 انتخاب
2- درسنامه جراحی عمومی مین‌گات 2013: ویژه آزمون ارتقاء و بورد 1394
نويسنده: دپارتمان جراحی عمومی گزینه پارسیان طب - گزینه پارسیان طب - دیویی: 617.0076 - 204 صفحه - جلد 29 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 600000 ریال - 7 -34-7878-600-978 انتخاب
3- درسنامه جراحی عمومی شوارتز 2015: ویژه آزمون ارتقاء و بورد 1394
نويسنده: دپارتمان جراحی عمومی گزینه پارسیان طب - گزینه پارسیان طب - دیویی: 617.0076 - 94 صفحه - جلد 8 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 600000 ریال - 3 -098-411-600-978 انتخاب
4- مجموعه سوالات جراحی عمومی ویژه آزمون ارتقاء و بورد 1394: شوارتز 2015
نويسنده: دپارتمان جراحی عمومی گزینه پارسیان طب - پژوهش ‌معاصر - دیویی: 617.0076 - 148 صفحه - جلد 6 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 400000 ریال - 5 -141-368-600-978 انتخاب
5- جراحی عمومی: سابیستون 2: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد جراحی عمومی با پاسخ تشریحی Sabiston 2017
مترجم:غلامرضا ابراهیمی‌سراج ؛ مترجم:ساران لطف‌اله‌زاده - رهپویان شریف - دیویی: 617 - 164 صفحه - جلد 17 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1040000 ریال - 6 -0432-09-600-978 انتخاب
6- جراحی عمومی: هموستاز، شوک: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد جراحی عمومی با پاسخ تشریحی
مترجم:ساران لطف‌اله‌زاده ؛ مترجم:امیرحسین کریمی ؛ ويراستار:امیر منشی‌زاده - رهپویان شریف - دیویی: 617 - 184 صفحه - جلد 15 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 670000 ریال - 8 -0805-09-600-978 انتخاب
7- جراحی عمومی: پانکراس: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد جراحی عمومی با پاسخ تشریحی ...
ويراستار:حسین نگهبان ؛ نويسنده:علی طیبی - رهپویان شریف - دیویی: 617.5 - 134 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 950000 ریال - 7 -1582-09-600-978 انتخاب
8- مجموعه سوالات و پاسخ‌های تشریحی آزمون پذیرش دستیار فوق تخصص جراحی عمومی 95
نويسنده:شهاب شهابی - آرتین طب - دیویی: 617.0076 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 198000 ریال - 6 -235-424-600-978 انتخاب
9- مجموعه جراحی مرجع 92 (شوارتز 2010)
نويسنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - دیویی: 617.0076 - 188 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300000 ریال - 5 -201-321-600-978 انتخاب
10- اصول جراحی شوارتز (خودآزمون و مرور)
نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:سهیل ادیب‌نژاد ؛ مترجم:سینا توکلی - حیان،اباصالح - دیویی: 617.0076 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 55000 ریال - 8 -526-460-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18