لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (21)
تالیف (52)
ترجمه (12)
تهران (54)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنولوژی جراحی توراکس، قلب و عروق: بر اساس سرفصل واحد درسی تکنولوژی جراحی قلب و تنفس ...
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:کاظم زرگری - جامعه‌نگر - دیویی: 617.54059 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 169000 ریال - 9 -197-101-600-978 انتخاب
2- اتاق عمل و ابزارهای جراحی
نويسنده:لادن طیفوری ؛ نويسنده:جمال صیدی ؛ نويسنده:محمدرضا فیاضی‌سلطانکوهی - شاسوسا - دیویی: 617.917 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 49000 ریال - 0 -7-90882-600-978 انتخاب
3- تکنولوژی جراحی اعصاب: بر اساس آخرین سرفصل واحد درسی جراحی اعصاب از سوی شورای عالی برنامه‌ریزی جهت رشته‌ی اتاق عمل
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:مرضیه توکلی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.48 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 49000 ریال - 9 -139-101-600-978 انتخاب
4- جراحی با استریوتاکس در موش صحرایی همراه با سلسله تصاویر متوالی
نويسنده:ریچارد کولی ؛ نويسنده:وندر ولف ؛ مترجم:ملیحه نوبخت - هراز - دیویی: 636.089748105 - 104 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 78000 ریال - 8 -4-92467-600-978 انتخاب
5- نسخه برگردان مقالت سی‌ام التصریف لمن عجز عن التالیف (در ابزارهای جراحی)
نويسنده:خلف‌بن‌عباس زهراوی ؛ به‌اهتمام:یوسف بیگ‌باباپور - سفیر اردهال - دیویی: 610 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 90000 ریال - 9 -61-6068-600-978 انتخاب
6- تکنولوژی جراحی توراکس، قلب و عروق: بر اساس سرفصل واحد درسی تکنولوژی جراحی قلب و تنفس ...
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:کاظم زرگری - جامعه‌نگر - دیویی: 617.54059 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 199000 ریال - 9 -197-101-600-978 انتخاب
7- آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل مطابق با جدیدترین سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی کشور
نويسنده:فاطمه قارداشی ؛ نويسنده:رقیه زردشت ؛ نويسنده:رویا اکبرزاده - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 617 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 65000 ریال - 4 -006-101-600-978 انتخاب
8- تکنولوژی جراحی اعصاب
نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:لیلا ساداتی ؛ ويراستار:مرضیه توکلی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.48 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 89000 ریال - 8 -305-101-600-978 انتخاب
9- مبانی استفاده از کوتر در جراحی
نويسنده:سعید کارگر - طب گستر - دیویی: 617.9178 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -81-8444-964-978 انتخاب
10- نگهداری و کاربرد صحیح لوازم ظریف چشم پزشکی
نويسنده:سیدمهدی مدرس‌زاده ؛ نويسنده:خلیل قاسمی‌فلاورجانی - انوار دانش،انوار دانش عصر - دیویی: 617.70028 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 7 -92-6916-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7