لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (14)
تالیف (23)
ترجمه (41)
تهران (63)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول جراحی شوارتز
مترجم:امین شمس‌اختری ؛ مترجم:محمد پورفخاران ؛ مترجم:سیدمحمد فرشته‌نژاد - اشراقیه - دیویی: 617.14 - 520 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 95000 ریال - 3 -86-6080-964 انتخاب
2- اصول جراحی شوارتز 2010 شامل مباحث: انجمن تایید اعتبار آموزش پزشکی، پاسخ سیستمیک به آسیب و حمایت متابولیکی، تنظیم آب و الکترولیت، ...
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:امین عزیزیان - اشراقیه - دیویی: 617 - 226 صفحه - (در7جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 0 -37-5162-600-978 انتخاب
3- راهنمای استفاده از وسایل جراحی
نويسنده:ماری برادلی ؛ مترجم:فرحناز رئیس‌کریمیان - نوید شیراز - دیویی: 617 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7 -247-358-964 انتخاب
4- اصول جراحی شوارتز
زيرنظر:محمدجواد جمالی‌نوبندگانی ؛ زيرنظر:محمدرضا امیدظهور ؛ زيرنظر:روزبه کاظمی - سماط - دیویی: 617.14 - 712 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 152000 ریال - 6 -014-527-964 انتخاب
5- راهنمای جامع اتاق عمل
نويسنده:ماکسین گلدمن ؛ مترجم:مهرنوش خوش‌تراش ؛ نويسنده:لیلی رستم‌نیا - صبورا - دیویی: 617.91 - 464 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 249000 ریال - 7 -46-6342-600-978 انتخاب
6- مرور سریع جراحی
نويسنده:کاراآر بیکر ؛ نويسنده:جورج ریس ؛ نويسنده:جیمز تئو - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 617 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 175000 ریال - 8 -179-238-600-978 انتخاب
7- اصول جراحی شوارتز
مترجم:سیدسعید مدرسی ؛ مترجم:سیدمسعود مدرسی ؛ مترجم:محمد نظری - سماط - دیویی: 617.14 - 852 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 152000 ریال - 4 -015-527-964 انتخاب
8- چیدمان میز مایو جراحی: ویژه دانشجویان و کارکنان اتاق عمل
نويسنده:تامرا الهوف ؛ نويسنده:دبی هینتون ؛ مترجم:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.91 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 279000 ریال - 6 -239-101-600-978 انتخاب
9- چگونه جراحی را شروع کنیم! شامل: مروری بر روشها و وسایل جراحی، استفاده از تکنیکهای جراحی ساده
نويسنده:محمدرضا سالکی - موسسه فرهنگی انتشاراتی کانون گسترش علوم - دیویی: 617 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4000 ریال - 6 -114-340-964 انتخاب
10- سیناپسیس در جراحی عمومی
نويسنده:جیمزتامس اسکات ؛ نويسنده: رابینسون ؛ مترجم:کیان سرنژاد - نشر مشاهیر - دیویی: 617 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - 8 -14-6855-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7