لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (13)
تالیف (23)
ترجمه (39)
تهران (61)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- High - yield surgery
نويسنده:Raminder Nirula - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 617 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1100 نسخه - 24500 ریال - انتخاب
2- جراحی 1
نويسنده:پری خدام - حیدری - دیویی: 617 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 6 -148-489-600-978 انتخاب
3- جراحی در یک نگاه
نويسنده:اسکات کاهان ؛ نويسنده:جان‌جی ریوز ؛ مترجم:فریبا یزدان‌پناه - اشراقیه (مهدیه) - دیویی: 617 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 59500 ریال - 3 -69-6080-964 انتخاب
4- اصول جراحی شوارتز
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ نويسنده:سیمور شوارتس ؛ مترجم:امین عزیزیان - اشراقیه - دیویی: 617.14 - 636 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 500 نسخه - 15000 ریال - 6 -93-6080-964 انتخاب
5- اصول جراحی شوارتز
مترجم:امین شمس‌اختری ؛ مترجم:محمد پورفخاران ؛ مترجم:سیدمحمد فرشته‌نژاد - اشراقیه - دیویی: 617 - 520 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 150000 ریال - 3 -86-6080-964 انتخاب
6- اصول جراحی شوارتز
مترجم:سیدسعید مدرسی ؛ مترجم:سیدمسعود مدرسی ؛ مترجم:محمد نظری - سماط - دیویی: 617.14 - 852 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 550 نسخه - 172000 ریال - 4 -015-527-964 انتخاب
7- اصول جراحی شوارتز
زيرنظر:عبدالرضا پازوکی ؛ زيرنظر:علی جلالی ؛ زيرنظر:داریوش راوری - اشراقیه - دیویی: 617.14 - 568 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1200 نسخه - 125000 ریال - 4 -87-6080-964-978 انتخاب
8- چگونه جراحی را شروع کنیم! شامل: مروری بر روشها و وسایل جراحی، استفاده از تکنیکهای جراحی ساده
نويسنده:محمدرضا سالکی - موسسه فرهنگی انتشاراتی کانون گسترش علوم - دیویی: 617 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2700 نسخه - 4000 ریال - 6 -114-340-964 انتخاب
9- اصول جراحی شوارتز
نويسنده:چارلز برانیکاردی ؛ مترجم:امین شمس‌اختری ؛ مترجم:محمد پورفخاران - اشراقیه - دیویی: 617.14 - 638 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 195000 ریال - 5 -85-6080-964 انتخاب
10- فوریتهای جراحی در درمانگاههای اورژانس
نويسنده:جان کوک ؛ نويسنده:بلو سانکران ؛ نويسنده:امبروس الف.الف وازنا - علمی آینده‌سازان - دیویی: 617 - 308 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7