لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(290)
چاپ مجدد (426)
تالیف (592)
ترجمه (124)
تهران (648)
شهرستان (68)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (140)

تعداد یافت شده (716) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجازاتهای جایگزین، توصیه‌ها و راهکارها
نويسنده:محمدعلی طالبی ؛ ويراستار:پروین کریمی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - 234 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 964-6518-77-X انتخاب
2- اصول جرم‌شناسی
نويسنده:موریس کسن ؛ مترجم:میرروح‌الله صدیق‌ - دادگستر - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 22000 ریال - 2 -16-6352-964 انتخاب
3- بررسی تحلیلی جرم
نويسنده:مهران خوش‌سلوک - آتون - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 5 -7-94760-964 انتخاب
4- حقوق جزای اختصاصی: جرائم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی "علمی - کاربردی"
نويسنده:ایرج گلدوزیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 780 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 0 -5314-03-964 انتخاب
5- حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (مطالعه تطبیقی)
نويسنده:حسین میرمحمدصادقی - نشر میزان - 432 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5000 نسخه - 44000 ریال - 2 -99-5997-964 انتخاب
6- حقوق جزا
تدوين:بابک فرهی - طرح نوین اندیشه - 222 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 7 -2-96792-964 انتخاب
7- مبانی جرم‌شناسی
نويسنده:مهدی کی‌نیا - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 582 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 8 -3962-03-964 انتخاب
8- مجازات‌های جایگزین: نقدی بر مجازات زندان، چالش‌ها و راهکارها
نويسنده:داود محمدی - عود - 217 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 1 -0-96493-964 انتخاب
9- زمینه حقوق جزای عمومی: به ‌انضمام نمونه‌هایی از سوالات امتحانی
نويسنده:رضا نوربها - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1385 - 7000 نسخه - 60000 ریال - 5 -42-7618-964 انتخاب
10- حقوق جزای عمومی
نويسنده:محمدعلی اردبیلی - نشر میزان - 287 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 5000 نسخه - 37000 ریال - 7 -09-5997-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 72