لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(292)
چاپ مجدد (429)
تالیف (597)
ترجمه (124)
تهران (653)
شهرستان (68)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (140)

تعداد یافت شده (721) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقالات همایش علمی - کاربردی پیشگیری از وقوع جرم
- قوه قضائیه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز مطبوعات و انتشارات - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 4 -47-8006-964 انتخاب
2- زمینه جرم‌شناسی
نويسنده:رضا نوربها - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 5 -26-5986-964 انتخاب
3- جرم سیاسی
نويسنده:غلامرضا پیوندی‌ثانی ؛ ويراستار:سیدمرتضی حقی - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 14200 ریال - 0 -7-95064-964 انتخاب
4- نظریه‌های جرم‌شناسی
نويسنده:فرانکلین ویلیامز ؛ نويسنده:مریلین مک‌شین ؛ مترجم:حمیدرضا ملک‌محمدی - نشر میزان - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 27000 ریال - 8 -63-7896-964 انتخاب
5- روانشناسی و جرم
نويسنده:دیوید پوت‌واین ؛ نويسنده:آیدن سمونز ؛ مترجم:داوود نجفی‌توانا - نشر میزان - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 964-7896-62-X انتخاب
6- درس و آزمون حقوق جزای عمومی 1 ویژه داوطلبان دوره فراگیر پیام نور
نويسنده:رضا محمدی - گسترش علوم پایه - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 8 -013-490-964 انتخاب
7- حقوق جزا: جبران خسارت
نويسنده:جعفر بوشهری - شرکت سهامی انتشار - 376 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 37500 ریال - 9 -148-325-964 انتخاب
8- زمینه حقوق جزای عمومی
نويسنده:رضا نوربها - کتابخانه ‌گنج ‌دانش،نشر دادآفرین - 596 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 7000 نسخه - 50000 ریال - 4 -83-5986-964 انتخاب
9- شناخت جرم‌شناسی
نويسنده:کیت سوتهیل ؛ نويسنده:مویرا پیلو ؛ مترجم:میرروح‌الله صدیق‌ - دادگستر - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -62-6352-964 انتخاب
10- آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)
نويسنده:هدایت‌الله ستوده - آوای نور - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1383 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 5 -41-5819-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73