لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(276)
چاپ مجدد (417)
تالیف (574)
ترجمه (119)
تهران (629)
شهرستان (64)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (139)

تعداد یافت شده (693) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق جزای عمومی
نويسنده:محمدعلی اردبیلی - نشر میزان - 304 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 7 -09-5997-964 انتخاب
2- زمینه حقوق جزای عمومی
نويسنده:رضا نوربها - کتابخانه ‌گنج ‌دانش،نشر دادآفرین - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1384 - 7000 نسخه - 55000 ریال - 4 -83-5986-964 انتخاب
3- جرم سازمان‌یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن
نويسنده:شهلا معظمی - دادگستر - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 18000 ریال - 1 -25-6352-964 انتخاب
4- آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)
نويسنده:هدایت‌الله ستوده - آوای نور - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1384 - 3200 نسخه - 24000 ریال - 5 -41-5819-964 انتخاب
5- روانشناسی جنایی
نويسنده:پریرخ دادستان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 6 -703-459-964 انتخاب
6- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 5000 نسخه - 48000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
7- زمینه حقوق جزای عمومی
نويسنده:رضا نوربها - کتابخانه ‌گنج ‌دانش،نشر دادآفرین - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1384 - 7000 نسخه - 55000 ریال - 4 -83-5986-964 انتخاب
8- مجازاتهای جایگزین، بایدها و نبایدها
نويسنده:محمدعلی طالبی ؛ ويراستار:پروین کریمی - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - 214 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -76-6518-964 انتخاب
9- حقوق جزای اختصاصی 2: جرایم علیه اموال: صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت (با حل دهها مسئله)
نويسنده:بهرام درویش - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 9 -06-8874-964 انتخاب
10- مبانی جرم‌شناسی
نويسنده:مهدی کی‌نیا - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 584 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 1500 نسخه - 8 -3962-03-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 70