لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(274)
چاپ مجدد (416)
تالیف (573)
ترجمه (117)
تهران (626)
شهرستان (64)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (138)

تعداد یافت شده (690) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمینه جرم‌شناسی
نويسنده:رضا نوربها - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 5 -26-5986-964 انتخاب
2- جرم‌شناسی نظری (گذری بر نظریه‌های جرم‌شناسی)
نويسنده:جورج‌برایان ولد ؛ نويسنده:جفری اسنیپس ؛ مترجم:علی شجاعی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 530 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 16500 ریال - 2 -509-459-964 انتخاب
3- زمینه حقوق جزای عمومی
نويسنده:رضا نوربها - کتابخانه ‌گنج ‌دانش،دادآفرین - 594 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 7000 نسخه - 30000 ریال - 4 -83-5986-964 انتخاب
4- مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی: جامعه‌شناسی کجروی
نويسنده:علی سلیمی ؛ نويسنده:محمد داوری - پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 768 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 964-93906-0-X انتخاب
5- حقوق جزا: دعاوی جزائی
نويسنده:جعفر بوشهری - شرکت سهامی انتشار - 348 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 2 -115-325-964 انتخاب
6- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (1 - 2 - 3)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 5000 نسخه - 26000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
7- مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟
نويسنده:تاج‌زمان دانش - کیهان - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 3300 نسخه - 24000 ریال - 7 -039-458-964 انتخاب
8- حقوق جزای اختصاصی 2: بر اساس کتاب حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی
نويسنده:علی پورحسن‌سنگری - سیمیا - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 4 -90-5411-600-978 انتخاب
9- حقوق جزای عمومی
نويسنده:محمدعلی اردبیلی - نشر میزان - 288 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1388 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 0 -10-5997-964 انتخاب
10- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (3-2-1)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1388 - 5000 نسخه - 70000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 69