لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(273)
چاپ مجدد (415)
تالیف (571)
ترجمه (117)
تهران (625)
شهرستان (63)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (138)

تعداد یافت شده (688) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کیفرشناسی: تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی
نويسنده:علی صفاری - جنگل،جاودانه - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 6 -038-981-964-978 انتخاب
2- جرم‌شناسی: نظریه و کاربست
نويسنده:آرش حیدری ؛ نويسنده:هدایت نصیری - نارنجستان کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -06-6878-600-978 انتخاب
3- حقوق جزای عمومی
نويسنده:محمدعلی اردبیلی - نشر میزان - 288 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1387 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 0 -10-5997-964 انتخاب
4- چکیده حقوق جزایی عمومی: جرم (پدیده مجرمانه)، مسوولیت کیفری، واکنش اجتماعی
نويسنده:صادق سلیمی - جاودانه،جنگل - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -271-158-600-978 انتخاب
5- بررسی تحلیلی جرم
نويسنده:مهران خوش‌سلوک - آتون - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 5 -7-94760-964 انتخاب
6- حقوق جزای اختصاصی 2: بر اساس کتاب حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمدصادقی
نويسنده:علی پورحسن‌سنگری - سیمیا - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 4 -90-5411-600-978 انتخاب
7- تاریخ جرم‌شناسی: عقاید و نظریات از دوران باستان تا نیمه اول قرن بیستم
نويسنده:ژان‌کلود برنهایم ؛ مترجم:میرروح‌الله صدیق‌ - مجد - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 70000 ریال - 0 -382-193-600-978 انتخاب
8- حقوق جزای عمومی (بدون کم و زیاد)
نويسنده:محمد باهری ؛ تهيه و تنظيم:عباس فربد - رهام - 372 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 1 -46-5696-964 انتخاب
9- بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی
نويسنده:ژینا فیلیزولا ؛ نويسنده:ژرار لوپز ؛ مترجم:روح‌الله کردعلیوند - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 2 -88-6153-964-978 انتخاب
10- نگرشی بر حقوق جزای عمومی
نويسنده:محمد باهری ؛ نويسنده:علی‌اکبر خان‌داور ؛ زيرنظر:رضا شکری - مجد - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 400000 ریال - 6 -06-6153-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 69