لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(281)
چاپ مجدد (423)
تالیف (585)
ترجمه (119)
تهران (637)
شهرستان (67)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (139)

تعداد یافت شده (704) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق کیفری اختصاصی: جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی: با تجدید نظر کامل بر اساس قانون تعزیرات و ...
نويسنده:ضیاء‌الدین پیمانی - نشر میزان - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 0 -07-5997-964 انتخاب
2- حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی)
نويسنده:محمدهادی صادقی - نشر میزان،نشر دادگستر - 288 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -01-5997-964 انتخاب
3- حقوق جزا: اصول و مسائل
نويسنده:جعفر بوشهری - شرکت سهامی انتشار - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -066-325-964 انتخاب
4- مجرم کیست؟ جرم‌شناسی چیست؟
نويسنده:تاج‌زمان دانش - کیهان - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 3300 نسخه - 19500 ریال - 7 -039-458-964 انتخاب
5- حقوق جزای عمومی
گردآورنده:هوشنگ شامبیاتی - ژوبین - 430 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1380 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 1 -1-91662-964 انتخاب
6- بزه‌دیده و بزه دیده‌شناسی
نويسنده:ژینا فیلیزولا ؛ نويسنده:ژرار لوپز ؛ مترجم:روح‌الله کردعلیوند - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 7 -88-6153-964 انتخاب
7- حقوق جزای عمومی
گردآورنده:هوشنگ شامبیاتی - ژوبین - 532 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1380 - 2200 نسخه - 16000 ریال - 3 -0-91662-964 انتخاب
8- بایسته‌های حقوق جزای عمومی (1 - 2 - 3)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - نشر میزان،نشر دادگستر - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 964-5997-33-X انتخاب
9- زمینه حقوق جزای عمومی
نويسنده:رضا نوربها - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 594 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 7000 نسخه - 28000 ریال - 4 -83-5986-964 انتخاب
10- حقوق جزای اختصاصی "جرائم علیه" (تمامیت جسمانی، صدمات معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی)
نويسنده:ایرج گلدوزیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 562 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 0 -4356-03-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 71