لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهار بنیادی سن گندم: بر اساس ریشه‌یابی طغیان‌ها و گسترش آفات در ایران
نويسنده:غلامرضا رجبی ؛ ويراستار:محمدحسن عصاره - سازمان‌ تحقیقات ‌و آموزش‌ کشاورزی - دیویی: 633.1190955 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 8 -36-6667-964 انتخاب
2- گندمهای ایران با نگاه پژوهشی
نويسنده:حسن ابراهیم‌زاده ؛ نويسنده:اعظم سلیمی ؛ نويسنده:خدیجه کیارستمی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 633.110955 - 400 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 160000 ریال - 8 -1430-01-964-978 انتخاب
3- مدیریت بیماری‌ها و آفات گندم
تدوين:بهروز جعفرپور ؛ تدوين:ناصر بیک‌زاده ؛ تدوين:محمدعلی سبک‌خیز - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - دیویی: 632.3 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 6 -217-324-964-978 انتخاب
4- علف‌های هرز مهم مزارع گندم ایران
گردآورنده:فاطمه‌السادات قابوس ؛ گردآورنده:مرضیه شبانی ؛ گردآورنده:زهرا زکی‌پور - کتیبه نوین - دیویی: 633.119095 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -04-6804-622-978 انتخاب
5- راهنمای تشخیص علف‌های هرز مزارع گندم ایران و روشهای مبارزه با آن
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.1195 - 234 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1 -60-7908-964 انتخاب
6- راهنمای تشخیص علف‌های هرز مزارع گندم ایران و روشهای مبارزه با آن
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 633.1195 - 336 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 40000 ریال - 1 -60-7908-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1