لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (187)
تالیف (221)
ترجمه (0)
تهران (215)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (93)
كمك درسی و آموزشی (121)

تعداد یافت شده (221) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با مهارت‌های زندگی: برای دانش‌آموزان دوره‌ی دبستان
نويسنده:طیبه قادری ؛ تصويرگر:فائزه آیتی - شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق - دیویی: 372.24076 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 5 -58-8315-964-978 انتخاب
2- مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان دبستان برای دومی‌ها
نويسنده:سعید بی‌نیاز ؛ نويسنده:طیبه قادری ؛ تصويرگر:سام سلماسی - سرمشق - دیویی: 371.890955 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 175000 ریال - 7 -32-7263-600-978 انتخاب
3- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1386 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
4- ره‌آورد تجربه‌های سبز
نويسنده: سازمان‌آموزش‌و‌پرورش‌استان‌اردبیل - باغ رضوان - دیویی: 370.70955 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1700 نسخه - 20000 ریال - 964-8358-32-X انتخاب
5- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 40 سال 1388 - 15000 نسخه - 8 -41-8909-964-978 انتخاب
6- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
7- مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان دبستان برای سومی‌ها
نويسنده:سعید بی‌نیاز ؛ نويسنده:طیبه قادری ؛ تصويرگر:سام سلماسی - سرمشق - دیویی: 371.890955 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 3000 نسخه - 230000 ریال - 0 -31-7263-600-978 انتخاب
8- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
9- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
10- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23