لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (175)
تالیف (209)
ترجمه (0)
تهران (203)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (83)
كمك درسی و آموزشی (119)

تعداد یافت شده (209) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1386 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
2- مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب اول
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 2500 نسخه - 70000 ریال - 6 -16-5743-600-978 انتخاب
3- دانستنی‌ها و مهارت‌های اعضای تشکیلات دانش‌آموزی پیشتازان و فرزانگان شایسته (دوره ابتدایی)
گردآورنده:علی‌نقی یزدان‌پناه ؛ گردآورنده:علی عراقی ؛ گردآورنده:فرنگیس دم‌ثنا - سنا - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 8000 نسخه - 15000 ریال - 9 -83-6126-964 انتخاب
4- راهنمای آموزش مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی - هنر آبی - دیویی: 372.130955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -22-5743-600-978 انتخاب
5- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
6- مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب اول
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 12000 نسخه - 27000 ریال - 6 -16-5743-600-978 انتخاب
7- مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 12000 نسخه - 43000 ریال - 0 -18-5743-600-978 انتخاب
8- مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 3 -17-5743-600-978 انتخاب
9- مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 3000 نسخه - 95000 ریال - 0 -18-5743-600-978 انتخاب
10- مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 15000 نسخه - 27000 ریال - 0 -18-5743-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21