لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (186)
تالیف (220)
ترجمه (0)
تهران (214)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (92)
كمك درسی و آموزشی (121)

تعداد یافت شده (220) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان دبستان برای چهارمی‌ها
نويسنده:سعید بی‌نیاز ؛ نويسنده:طیبه قادری ؛ تصويرگر:سام سلماسی - سرمشق - دیویی: 371.890955 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 175000 ریال - 2 -24-7263-600-978 انتخاب
2- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
3- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 5000 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
4- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
5- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1385 - 500 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
6- مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 12000 نسخه - 43000 ریال - 0 -18-5743-600-978 انتخاب
7- تکلیف شب اولی‌ها: بر اساس کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم
نويسنده:محمد جوانبخت ؛ نويسنده:لیلا اسدی‌زاوه - افراتربت - دیویی: 4fa1 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -29-8427-600-978 انتخاب
8- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1386 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
9- مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 12000 نسخه - 43000 ریال - 0 -18-5743-600-978 انتخاب
10- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22