لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(312)
چاپ مجدد (415)
تالیف (524)
ترجمه (203)
تهران (605)
شهرستان (122)
كودك و نوجوان (566)
كمك درسی و آموزشی (109)

تعداد یافت شده (727) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جوجه اردکی که مادرش را گم کرد (انگیزه)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -76-8219-964 انتخاب
2- الفبای زندگی: آشنایی کودکان و نوجوانان با سبک و کیفیت زندگی
نويسنده:احسان کاظمی ؛ نويسنده:هاجر احمدزاده - اسپانه - 124 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 7 -5-93615-600-978 انتخاب
3- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1386 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
4- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری،هنر آبی - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1386 - 15000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
5- دندان: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ تصويرگر:انریکو سالوستیو - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -339-163-964-978 انتخاب
6- دست توی بینی‌ام نمی‌کنم
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ تصويرگر:سحر عجمی - نوای ‌مدرسه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 2 -004-185-600-978 انتخاب
7- بخشش: آرامشی برای قلب کوچکت
نويسنده:کارل‌آن مارو ؛ مترجم:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:آر.دبلیو. الی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -70-2785-964-978 انتخاب
8- راهنمای آموزش مهارت‌هایی برای زندگی: کتاب چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی - هنر آبی - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 7 -22-5743-600-978 انتخاب
9- آشنایی با مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان دوره‌ی دبستان
نويسنده:طیبه قادری ؛ تصويرگر:فائزه آیتی - شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -58-8315-964-978 انتخاب
10- پرستار بچه
نويسنده:جس استاکهم ؛ مترجم:محمد‌محسن شیزری ؛ ويراستار:مریم مصطفوی - ریحان - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 2 -45-8303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73