لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (13)
تالیف (43)
ترجمه (0)
تهران (43)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همراه علوی / عمومی اجتماعی
نويسنده: گروه‌انسانی‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 300.76 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 24000 ریال - 1 -28-2514-964 انتخاب
2- همراه علوی / تست ریاضی تجربی
نويسنده: گروه‌ریاضی‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 510.76 - 326 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 50000 ریال - 1 -14-2514-964 انتخاب
3- همراه علوی / شیمی
نويسنده: گروه‌شیمی‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 540.76 - 328 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 50000 ریال - 3 -13-2514-964 انتخاب
4- همراه علوی / ادبیات عمومی
نويسنده: گروه‌ادبیات‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 8fa0.76 - 276 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 42000 ریال - 4 -21-2514-964 انتخاب
5- همراه علوی / هندسه تحلیلی - ریاضیات گسسته
نويسنده: گروه‌ریاضی‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 516.3076 - 328 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 50000 ریال - 6 -17-2514-964 انتخاب
6- همراه علوی / فیزیک ریاضی
نويسنده: گروه‌فیزیک‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 530.076 - 512 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 77000 ریال - 5 -12-2514-964 انتخاب
7- همراه علوی: زبان عمومی
نويسنده: گروه‌زبان‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 425 - 274 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 40000 ریال - 9 -07-2514-964 انتخاب
8- همراه علوی / تست زیست‌شناسی
نويسنده: گروه‌زیست‌شناسی‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 574.076 - 134 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 2 -05-2514-964 انتخاب
9- همراه علوی / عربی عمومی
نويسنده: گروه‌عربی‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 492.75076 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 0 -23-2514-964 انتخاب
10- همراه علوی / دین و زندگی
نويسنده: گروه‌معارف‌آموزشگاه‌علوی - علوی فرهیخته - دیویی: 297.076 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 5 -26-2514-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5