لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (38)
تالیف (61)
ترجمه (7)
تهران (68)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه آزمونهای کارآموزی وکالت (از سال 1372 تا 1386)
تدوين:سمیه شمس - خرسندی - دیویی: 340.076 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 40000 ریال - 1 -07-2661-964 انتخاب
2- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی حقوقی در محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور: به انضمام احکام صادره از محاکم تجدیدنظر، احکام صادره از دیوان عالی کشور ...
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55012 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 25000 ریال - 4 -00-2661-964 انتخاب
3- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع لایحه دفاعیه در دعاوی حقوقی
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55055 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 20000 ریال - 8 -12-2661-964 انتخاب
4- قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.630955 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 35000 ریال - 7 -21-2661-964 انتخاب
5- مجموعه محشی از قوانین و مقررات خانواده
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.55015 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 3 -23-2661-964 انتخاب
6- قانون روابط موجر و مستاجر در نظم حقوقی کنونی: به انضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه‌های اجاره‌نامه محلهای مسکونی و تجاری
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.550434 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 36000 ریال - 0 -02-2661-964 انتخاب
7- نحوه عملی تقسیم ارث و ترکه متوفی به انضمام: شرح اصطلاحات مربوط به ارث، جدول ارث، قوانین مرتبط با ارث
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.55052 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 180000 ریال - 0 -16-2661-964 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات پیمانکاری: پروژه‌های ساختمانی و صنعتی (طرح، ساخت و نصب)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.5502 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 70000 ریال - 2 -01-2661-964 انتخاب
9- قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55077 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 48000 ریال - 964-2661-08-X انتخاب
10- دلالی در حقوق ایران (تحلیل مسئولیت مدنی دلال)
نويسنده:حمید فرجی ؛ مقدمه:نصرالله قهرمانی - خرسندی - دیویی: 346.5507 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 9 -03-2661-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7