لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (38)
تالیف (61)
ترجمه (7)
تهران (68)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات پیمانکاری: پروژه‌های ساختمانی و صنعتی (طرح، ساخت و نصب)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.5502 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 2 -01-2661-964 انتخاب
2- قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55077 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 48000 ریال - 964-2661-08-X انتخاب
3- نکاتی که لازمست ضابطین دادگستری بدانند
نويسنده:شهرام سلطانی‌لرگانی ؛ نويسنده:امیررضا سادات‌باریکانی - خرسندی - دیویی: 347 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 1 -24-2661-964 انتخاب
4- طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام کیفری
نويسنده:بابک پورقهرمانی‌کلتپه - خرسندی - دیویی: 345.55 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1500 نسخه - 38000 ریال - 2 -29-2661-964 انتخاب
5- نحوه عملی رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های بدوی به انضمام انواع دادخواست و قرارهای صادره از دادگاه و دفتر آن، دادخواست و موارد توقیف آن، ...
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 347.55012 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 5 -05-2661-964 انتخاب
6- دلالی در حقوق ایران (تحلیل مسئولیت مدنی دلال)
نويسنده:حمید فرجی ؛ مقدمه:نصرالله قهرمانی - خرسندی - دیویی: 346.5507 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 9 -03-2661-964 انتخاب
7- قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.630955 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 7 -21-2661-964 انتخاب
8- مجموعه محشی از قوانین و مقررات خانواده
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.55015 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 3 -23-2661-964 انتخاب
9- قانون روابط موجر و مستاجر در نظم حقوقی کنونی: به انضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه‌های اجاره‌نامه محلهای مسکونی و تجاری
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.550434 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 0 -02-2661-964 انتخاب
10- نحوه عملی تقسیم ارث و ترکه متوفی به انضمام: شرح اصطلاحات مربوط به ارث، جدول ارث، قوانین مرتبط با ارث
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.55052 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 180000 ریال - 0 -16-2661-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7