لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میزان الصواب در شرح فصل الخطاب: سید قطب‌الدین محمد نیریزی از عرفان قرن دوازدهم هجری
مصحح:محمد خواجوی ؛ شارح:ابوالقاسم امین‌الشریعه‌خویی - مولی - دیویی: 297.877 - 950 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 60000 ریال - 8 -01-2671-964 انتخاب
2- ترکان در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:فاروق سومر - مولی - دیویی: 955.052 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 44000 ریال - 4 -03-2671-964 انتخاب
3- هنر و ادب ایران
نويسنده:پریسیلاپارسونز سوچک ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 38000 ریال - 6 -02-2671-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1