لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (8)
تالیف (6)
ترجمه (5)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: " راههای کنترل خشم" 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 29000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
2- زندگینامه دانشمندان ایران و جهان
نويسنده:پروانه طاهری ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - 416 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 6 -01-2758-964 انتخاب
3- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: " راههای کنترل خشم" 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
4- زندگینامه چهارده معصوم (ع): (نسیم محمد (ص))
نويسنده:علی دانشور ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - 418 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 8 -00-2758-964 انتخاب
5- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: " راههای کنترل خشم" 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
6- زندگینامه چهارده معصوم (ع): (نسیم محمد(ص))
نويسنده:علی دانشور ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - 428 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 8 -00-2758-964 انتخاب
7- زندگینامه دانشمندان ایران و جهان
نويسنده:پروانه طاهری ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - 420 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 6 -01-2758-964 انتخاب
8- زندگینامه چهارده معصوم (ع): (نسیم محمد(ص))
نويسنده:علی دانشور ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - 428 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 33000 ریال - 8 -00-2758-964 انتخاب
9- خشمت را بسوزان قبل از آنکه خشم تو را بسوزاند: " راههای کنترل خشم" 12 پیشنهاد عملی برای کنترل خشم و عصبانیت
نويسنده:جی‌.پی. واسوانی ؛ مترجم:شهناز(حمزه‌لو) مجیدی ؛ ويراستار:پروانه طاهری - محراب دانش - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 3 -08-2758-964 انتخاب
10- زندگینامه دانشمندان ایران و جهان
نويسنده:پروانه طاهری ؛ ويراستار:مونا ناصرالمعمار - محراب دانش - 420 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 6 -01-2758-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2