لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(387)
چاپ مجدد (820)
تالیف (840)
ترجمه (367)
تهران (1203)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (634)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (1207) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تفریح با علم: شیمی آسان
نويسنده:استیو پارکر ؛ مترجم:مهدی حسینی - پیام آزادی - دیویی: 540 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 10000 نسخه - 4000 ریال - 4 -187-302-964 انتخاب
2- رمز دوام پیوند ازدواج آسمانی دو انسان
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی - پیام آزادی - دیویی: 297.725 - 32 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 3 سال 1375 - 11000 نسخه - 750 ریال - 964-302-136-X انتخاب
3- آمادگی انگلیسی: کتاب آموزش الفبا انگلیسی: کتاب دانش‌آموز = Get Ready! :1 Pupil's Book
- پیام آزادی - دیویی: 428.24 - 46 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 4 سال 1375 - 5500 نسخه - 2000 ریال - 1 -197-302-964 انتخاب
4- داستانهای مثنوی
نويسنده:محمد محمدی‌اشتهاردی - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1375 - 11000 نسخه - 1750 ریال - 3 -053-302-964 انتخاب
5- داستانهای مثنوی
نويسنده:محمد محمدی‌اشتهاردی - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1375 - 11000 نسخه - 1750 ریال - 3 -053-302-964 انتخاب
6- داستانهای مثنوی
نويسنده:محمد محمدی‌اشتهاردی - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1375 - 11000 نسخه - 1750 ریال - 3 -053-302-964 انتخاب
7- داستانهای مثنوی
نويسنده:محمد محمدی‌اشتهاردی - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1375 - 11000 نسخه - 1750 ریال - 3 -053-302-964 انتخاب
8- ای جامه بر سرکشیده، برخیز! (داستان سه سال آغازین اسلام)
نويسنده:رضا رهگذر - پیام آزادی - دیویی: 297.68 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 11000 نسخه - 2000 ریال - 2 -188-302-964 انتخاب
9- مرد کوچک
نويسنده:قدرت‌الله صلح‌میرزائی - پیام آزادی، کتابهای پرنده - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 11000 نسخه - 800 ریال - 7 -051-302-964 انتخاب
10- قصه ما همین بود: هفت قصه قدیمی
نويسنده:محمد میرکیانی - پیام آزادی - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 11000 نسخه - 1800 ریال - 7 -096-302-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 121