لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(616)
چاپ مجدد (885)
تالیف (643)
ترجمه (858)
تهران (1499)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (211)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (1501) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Silas Marner
نويسنده:George Eliot - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 428.64 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2900 ریال - 964-305-327-X انتخاب
2- Kidnapped: The Adventures Of David Balfour In The Year 1751
نويسنده:Robert Louis Stevenson ؛ زيرنظر:Ahmad Poori - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 428.64 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2900 ریال - 6 -296-305-964 انتخاب
3- Mystery Of Allegra
نويسنده:Peter Foreman - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 428.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2400 ریال - 0 -318-305-964 انتخاب
4- William Shakespeare
نويسنده:Jennifer Bassett - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 428.64 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2600 ریال - 2 -317-305-964 انتخاب
5- Do Androids Dream Of Electric Sheep?
نويسنده:Philipkindred Dick - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 428.64 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3900 ریال - 0 -321-305-964 انتخاب
6- Mutiny On The Bounty
نويسنده:Tim Vicary - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 428.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2400 ریال - 6 -301-305-964 انتخاب
7- سلامت بدون دارو: تعادل هورمونی زنان
نويسنده:آرابلا ملویل ؛ مترجم:شادی رضایزدی - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 615 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7900 ریال - 1 -357-305-964 انتخاب
8- Oliver Twist
نويسنده:Charles Dickens - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 428.64 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3700 ریال - 3 -048-305-964 انتخاب
9- با نگاه فردوسی: مبانی نقد خرد سیاسی در ایران
نويسنده:باقر پرهام - نشر مرکز - دیویی: 8fa1.21 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 11500 ریال - 964-305-358-X انتخاب
10- دشمن و سه داستان دیگر: ادبیات جهان برای جوانان
نويسنده:دزموند بگلی ؛ مترجم:احمد پوری - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 823.908 - 242 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 4300 ریال - 2 -110-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 151