لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(652)
چاپ مجدد (1644)
تالیف (914)
ترجمه (1382)
تهران (2296)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (82)
كمك درسی و آموزشی (145)

تعداد یافت شده (2296) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای استفاده از میکرو TSP نگارش 7.0
نويسنده:دیویدام. لیلین ؛ نويسنده:رابرت‌ای. هال ؛ نويسنده:جک جانستون - نشر نی - دیویی: 519.5 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 9 -254-312-964 انتخاب
2- دیکته شب: برای دانش‌آموزان کلاس اول دبستان
نويسنده:فرزانه زنبقی - نشر نی - دیویی: 4fa8 - 48 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 11 سال 1375 - 7700 نسخه - 1000 ریال - 0 -107-312-964 انتخاب
3- اقتصاد بخش عمومی
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - نشر نی - دیویی: 330 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 7 -028-312-964 انتخاب
4- تجارت بین‌الملل: نظریه‌ها و سیاستهای بازرگانی
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - نشر نی - دیویی: 382.3 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 2200 نسخه - 8500 ریال - 6 -037-312-964 انتخاب
5- دانشنامه کوچک 1001 نکته علمی که همه باید بدانند
نويسنده:جیمزاس. ترفیل ؛ مترجم:حسین دانشفر - نشر نی - دیویی: 500 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 3 -260-312-964 انتخاب
6- دیوان قصائد، مثنویات و تمثیلات و مقطعات پروین اعتصامی: بر اساس طبع ابوالفتح اعتصامی
گردآورنده:ولی‌الله درودیان - نشر نی - دیویی: 8fa1.6 - 356 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 13500 ریال - 2 -252-312-964 انتخاب
7- نگرش نگاره‌ها
نويسنده:کنت کلارک ؛ مترجم:بهنام خاوران - نشر نی - دیویی: 759 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 2 -249-312-964 انتخاب
8- پدیده‌شناسی
نويسنده:ژان‌فرانسوا لیوتار ؛ مترجم:عبدالکریم رشیدیان - نشر نی - دیویی: 142 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2200 نسخه - 5000 ریال - 8 -263-312-964 انتخاب
9- توصیه‌های ایمنی
نويسنده:مهناز لرکلانتری - نشر نی - دیویی: 363.1 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2200 نسخه - 4500 ریال - 0 -253-312-964 انتخاب
10- مواد غذایی در جهان
نويسنده:آنا اسپرول ؛ مترجم:عادل ارشقی - نشر نی - دیویی: 630 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 1100 نسخه - 1800 ریال - 5 -113-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 230