لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(652)
چاپ مجدد (1644)
تالیف (914)
ترجمه (1382)
تهران (2296)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (82)
كمك درسی و آموزشی (145)

تعداد یافت شده (2296) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عقل سلیم علم
نويسنده:جیکوب برونوفسکی ؛ مترجم:کامبیز عزیزی - نشر نی - دیویی: 609 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 7500 ریال - 1 -289-312-964 انتخاب
2- دانش و شبه‌دانش: دانستنیهایی درباره خواب، هیپنوتیزم، تله‌پاتی حافظه، معرفت شهودی، زبان جانوران و ...
مترجم:پرویز شهریاری - نشر نی - دیویی: 121 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 5 -290-312-964 انتخاب
3- تئوری و مسائل اقتصاد خرد
نويسنده:دومینیک سالواتوره ؛ مترجم:حسن سبحانی - نشر نی - دیویی: 338.5 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1376 - 5500 نسخه - 16000 ریال - 3 -324-312-964 انتخاب
4- بنیادهای علم سیاست
نويسنده:عبدالرحمن عالم - نشر نی - دیویی: 320 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 5 -175-312-964 انتخاب
5- نظریه‌های دولت
نويسنده:اندرو وینسنت ؛ مترجم:حسین بشیریه - نشر نی - دیویی: 320.01 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 7 -322-312-964 انتخاب
6- تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم: اندیشه‌های مارکسیستی
نويسنده:حسین بشیریه - نشر نی - دیویی: 320.5 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 14000 ریال - 0 -270-312-964 انتخاب
7- ریاضیات عمومی و کاربردهای آن
نويسنده:حسینعلی پورکاظمی - نشر نی - دیویی: 510.76 - 568 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 5500 نسخه - 15000 ریال - 3 -291-312-964 انتخاب
8- جامعه‌شناسی خودکامگی: تحلیل جامعه‌شناختی ضحاک ماردوش
نويسنده:علی رضاقلی - نشر نی - دیویی: 8fa1.21 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 2200 نسخه - 7000 ریال - 964-312-018-X انتخاب
9- تقلید و تجسم ازدیدگاه پیاژه و والن
نويسنده:ژان پیاژه ؛ مترجم:زینت توفیق ؛ مترجم:محمدعلی امیری - نشر نی - دیویی: 155.4 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 5 -306-312-964 انتخاب
10- زندگی و اندیشه‌ی میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله
نويسنده:حجت‌الله اصیل - نشر نی - دیویی: 955.074 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 7000 ریال - 7 -305-312-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 230