لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(652)
چاپ مجدد (1644)
تالیف (914)
ترجمه (1382)
تهران (2296)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (82)
كمك درسی و آموزشی (145)

تعداد یافت شده (2296) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی نخبه‌کشی: قائم‌مقام، امیرکبیر، مصدق: تحلیل جامعه‌شناختی برخی از ریشه‌های تاریخی استبداد
نويسنده:علی رضاقلی - نشر نی - دیویی: 955 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 7500 ریال - 2 -350-312-964 انتخاب
2- جامعه‌شناسی نخبه‌کشی: قائم‌مقام، امیرکبیر، مصدق: تحلیل جامعه‌شناختی برخی از ریشه‌های تاریخی استبداد
نويسنده:علی رضاقلی - نشر نی - دیویی: 955 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 7500 ریال - 2 -350-312-964 انتخاب
3- جامعه‌شناسی نخبه‌کشی: قائم‌مقام، امیرکبیر، مصدق: تحلیل جامعه‌شناختی برخی از ریشه‌های تاریخی استبداد
نويسنده:علی رضاقلی - نشر نی - دیویی: 955 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 7500 ریال - 2 -350-312-964 انتخاب
4- جامعه‌شناسی نخبه‌کشی: قائم‌مقام، امیرکبیر، مصدق: تحلیل جامعه‌شناختی برخی از ریشه‌های تاریخی استبداد
نويسنده:علی رضاقلی - نشر نی - دیویی: 955 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 7500 ریال - 2 -350-312-964 انتخاب
5- جامعه‌شناسی نخبه‌کشی: قائم‌مقام، امیرکبیر، مصدق: تحلیل جامعه‌شناختی برخی از ریشه‌های تاریخی استبداد
نويسنده:علی رضاقلی - نشر نی - دیویی: 955 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1377 - 7500 ریال - 2 -350-312-964 انتخاب
6- جامعه‌شناسی نخبه‌کشی: قائم‌مقام، امیرکبیر، مصدق: تحلیل جامعه‌شناختی برخی از ریشه‌های تاریخی استبداد
نويسنده:علی رضاقلی - نشر نی - دیویی: 955 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 7500 ریال - 2 -350-312-964 انتخاب
7- ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران معاصر
نويسنده:یرواند آبراهامیان ؛ مترجم:احمد گل‌محمدی ؛ مترجم:محمدابراهیم فتاحی‌ولی‌لایی - نشر نی - دیویی: 955.075 - 728 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 25000 ریال - 4 -363-312-964 انتخاب
8- آشنایی با اصول و شیوه‌های طراحی: آموزش گام به گام
نويسنده:وندون بلیک ؛ نويسنده:فردیناند پتری ؛ مترجم:مژگان رضانیا - نشر نی - دیویی: 741.2 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 4500 ریال - 3 -176-312-964 انتخاب
9- جامعه‌شناسی خودکامگی: تحلیل جامعه‌شناختی ضحاک ماردوش
نويسنده:علی رضاقلی - نشر نی - دیویی: 8fa1.21 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 7000 ریال - 964-312-018-X انتخاب
10- چه وقت به پزشک مراجعه کنیم؟ بیش از 1500 روش درمانی‌توصیه شده توسط 450 پزشک متخصص
ويراستار:آلیس فاینستاین ؛ مترجم:رشاد مردوخی - نشر نی - دیویی: 616 - 556 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1377 - 20000 ریال - 964-312-262-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 230