لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(188)
چاپ مجدد (162)
تالیف (162)
ترجمه (188)
تهران (349)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (350) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنوز در سفرم: شعرها و یادداشتهای منتشر نشده از سهراب سپهری
به‌اهتمام:پریدخت سپهری - فرزان روز - دیویی: 8fa8.362 - 132 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 18000 ریال - 1 -056-321-964 انتخاب
2- تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر
نويسنده:مهدی گلشنی ؛ مقدمه:محمدتقی جعفری‌تبریزی - فرزان روز - دیویی: 530.01 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 20000 ریال - 1 -073-321-964 انتخاب
3- اندیشه غربی و گفت‌وگوی تمدنها: مجموعه سخنرانیهای همایش 29 - 20 اکتبر 1977، تهران با مقالاتی از ...
مترجم:فریدون بدره‌ای ؛ مترجم:باقر پرهام ؛ مترجم:خسرو ناقد - فرزان روز - دیویی: 303.482 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 23000 ریال - 4 -015-321-964 انتخاب
4- معرفت و اشراق در اندیشه سهروردی
نويسنده:حسین ضیائی ؛ مترجم:سیما نوربخش ؛ ويراستار:حسن سیدعرب - فرزان روز - دیویی: 189.1 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 3 -248-321-964 انتخاب
5- موش و گربه
نويسنده:گونتر گراس ؛ مترجم:کامران فانی - فرزان روز - دیویی: 833.914 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 15000 ریال - 5 -054-321-964 انتخاب
6- هویت ایرانی و زبان فارسی
نويسنده:شاهرخ مسکوب - فرزان روز - دیویی: 4fa0.9 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 20000 ریال - 964-321-012-X انتخاب
7- حافظ و عرفان ایرانی
نويسنده:خسرو ملاح - فرزان روز - دیویی: 8fa1.32 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 35000 ریال - 4 -273-321-964 انتخاب
8- برگزیده و شرح آثار دهخدا
به‌اهتمام:ولی‌الله درودیان - فرزان روز - دیویی: 8fa8.862 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 18000 ریال - 0 -258-321-964 انتخاب
9- قصه باربد و 20 قصه دیگر از شاهنامه
گردآورنده:عبدالمحمد آیتی - فرزان روز - دیویی: 8fa1.21 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 30000 ریال - 0 -082-321-964 انتخاب
10- من و تو
نويسنده:مارتین بوبر ؛ مترجم:والتر کافمن ؛ مترجم:ابوتراب سهراب - فرزان روز - دیویی: 181.3 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3 -086-321-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35