لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(188)
چاپ مجدد (163)
تالیف (163)
ترجمه (188)
تهران (350)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (351) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین جهش به سوی جنوب
نويسنده:ولادیمیرولفوویچ ژیرینوفسکی ؛ مترجم:محسن شجاعی - فرزان روز - دیویی: 947.085092 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 5 -023-321-964 انتخاب
2- افسون‌زدگی جدید هویت چهل تکه و تفکر سیار
نويسنده:داریوش شایگان ؛ مترجم:فاطمه ولیانی - فرزان روز - دیویی: 147.4 - 520 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1381 - 3300 نسخه - 45000 ریال - 6 -109-321-964 انتخاب
3- جان عاریت: فرهنگ عامه، پژوهشهای ادبی، مردم‌شناسی سید ابوالقاسم انجوی شیرازی (نجوا)
به‌اهتمام:مهین خدایی‌نیا - فرزان روز - دیویی: 8fa0.6 - 572 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 4400 ریال - 3 -167-321-964 انتخاب
4- سالهای پرآشوب: وضع سیاسی و اجتماعی ایران در دوران اشغال
نويسنده:انور خامه‌ای - فرزان روز - دیویی: 955.082 - 424 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 34000 ریال - 5 -121-321-964 انتخاب
5- نقاشی شکلک‌ها قدم به قدم
نويسنده:اد امبرلی ؛ زيرنظر:فرشید مثقالی - فرزان روز - دیویی: 750 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 9 -164-321-964 انتخاب
6- برگزیده و شرح اشعار اشرف‌الدین حسینی گیلانی (نسیم شمال)
گردآورنده:حجت‌الله اصیل - فرزان روز - دیویی: 8fa1.32 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 2000 ریال - 7 -134-321-964 انتخاب
7- بقای بعد از مغول: نزاری قهستانی و تداوم سنت اسماعیلی در ایران
نويسنده:نادیا ابوجمال ؛ مترجم:فریدون بدره‌ای - فرزان روز - دیویی: 8fa1.32 - 200 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 21000 ریال - 964-321-205-X انتخاب
8- قرن بیستم و بحرانی جهانی به نام انقلاب روایت انقلاب مجموعه گزارشهایی مستند از: میلان کوندرا، گارسای مارکز، نادین گوردیمر ...
مترجم:فروغ پوریاوری ؛ ويراستار:هرمز همایون‌پور - فرزان روز - دیویی: 321.09 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 0 -051-321-964 انتخاب
9- سیر نابخردی، از ترویا تا ویتنام
نويسنده:باربارا تاکمن ؛ مترجم:حسن کامشاد - فرزان روز - دیویی: 355.009 - 638 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 8 -254-321-964 انتخاب
10- مبانی حسی زبان و شعر و شعر حسی مفهومی (بحثی در فلسفه، زبان و شعر)
نويسنده:اسماعیل یوردشاهیان - فرزان روز - دیویی: 809.1 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1650 نسخه - 12000 ریال - 6 -241-321-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36