لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(143)
چاپ مجدد (201)
تالیف (206)
ترجمه (138)
تهران (47)
شهرستان (297)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (344) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زراعت سیب‌زمینی
نويسنده:اچ.پی. بیوکما ؛ نويسنده:دت‌اگبرت‌واندر زاگ ؛ مترجم:عبدالمجید رضایی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 635.212 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 1 -040-324-964 انتخاب
2- تناوب گیاهان زراعی
نويسنده:امیر آینه‌بند ؛ ويراستار:حمیدرضا شریفی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 631.582 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3200 ریال - 9 -095-324-964 انتخاب
3- راهنمای جیبی گوگل
نويسنده:مهتا خادم‌ثامنی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 004.678 - 148 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 5 -097-324-964 انتخاب
4- راهنمای جیبی اینترنت
نويسنده:سهیل صالحی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 004.678 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 8 -106-324-964 انتخاب
5- راهنمای جیبی ورد
نويسنده:حوریه یغمایی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 005.52 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 100001 ریال - 3 -098-324-964 انتخاب
6- راهنمای جیبی ویندوز
نويسنده:سیدعبدالله ارجائی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 005.4469 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 964-324-105-X انتخاب
7- راهنمای جیبی اکسل
نويسنده:کورت فرای ؛ مترجم:منصوره مرگان‌ازغندی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 005.54 - 128 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 1 -099-324-964 انتخاب
8- گریز آهوانه 2: آثار برگزیده‌ی دومین جشنواره‌ی دانشجویی شعر رضوی
به‌اهتمام:زهرا معتمدی ؛ به‌اهتمام:الهام صالحیان‌نیک - جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - دیویی: 8fa1.62 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 13000 ریال - 1 -118-324-964 انتخاب
9- جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی)
نويسنده:سیدحسن مطیعی‌لنگرودی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 330.955 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 17000 ریال - 9 -064-324-964 انتخاب
10- آناتومی گیاهی
نويسنده: فان ؛ مترجم:آذرنوش جعفری ؛ ويراستار:جواد مظفری - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 581.4 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 45000 ریال - 8 -090-324-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35