لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(183)
چاپ مجدد (109)
تالیف (190)
ترجمه (102)
تهران (292)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (292) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کیمیا: دفتری در ادبیات و هنر و عرفان
به‌اهتمام:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ به‌اهتمام:سیداحمد بهشتی‌شیرازی - روزنه - دیویی: 8fa0.838 - 468 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 21000 ریال - 2 -042-334-964 انتخاب
2- فتوت در کشورهای اسلامی و ماخذ آن به همراه فتوت‌نامه منظوم ناصری
نويسنده:عبدالباقی گولپینارلی ؛ مترجم:توفیق هاشم‌پورسبحانی - روزنه - دیویی: 297.85 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 9950 ریال - 4 -024-334-964 انتخاب
3- اسکندر صغیر
نويسنده:کریستینه بروکنر ؛ مترجم:مهشید میرمعزی - روزنه - دیویی: 833.92 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 7950 ریال - 7 -045-334-964 انتخاب
4- بدون پسرم هرگز ...
نويسنده:مسعود سمندری - روزنه - دیویی: 8fa3.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5950 ریال - 5 -001-334-964 انتخاب
5- نژاد آندرمدا
نويسنده:مایکل کرایتون ؛ مترجم:فائزه دینی - روزنه - دیویی: 813.54 - 378 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15950 ریال - 6 -054-334-964 انتخاب
6- کابوس: ماجراهای آقای کا
نويسنده:مانا نیستانی - روزنه - دیویی: 741.67 - 64 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 7500 ریال - 7 -059-334-964 انتخاب
7- پریشانی: مجموعه داستان
نويسنده:محمد جهان‌تیغ - روزنه - دیویی: 8fa3.62 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5950 ریال - 7 -028-334-964 انتخاب
8- حکمت الهی: عام و خاص
نويسنده:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ مصحح:هرمز بوشهری‌پور - روزنه - دیویی: 297.42 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 17950 ریال - 2 -039-334-964 انتخاب
9- تاریخچه نقد ادبی
نويسنده:ورنان هال ؛ مترجم:احمد همتی - روزنه - دیویی: 801.9 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 11500 ریال - 3 -047-334-964 انتخاب
10- Microsoft internet explorer 5 در یک نگاه
مترجم:محمدرضا ضرغامی ؛ مترجم:علیرضا ضرغامی - روزنه - دیویی: 005.71369 - 264 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 16950 ریال - 964-334-021-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30