لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(415)
چاپ مجدد (194)
تالیف (607)
ترجمه (2)
تهران (609)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (604)

تعداد یافت شده (609) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمونهای حضوری رزمندگان: مرحله اول: عمومی پیش‌دانشگاهی: دفترچه سوال
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 16 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1380 - 1200 ریال - 9 -055-355-964 انتخاب
2- آزمونهای حضوری رزمندگان: مرحله اول: پیش‌دانشگاهی تجربی: دفترچه پاسخنامه
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 24 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1380 - 1800 ریال - 964-355-063-X انتخاب
3- آزمونهای حضوری رزمندگان: مرحله اول: پیش‌دانشگاهی انسانی: دفترچه پاسخنامه
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 10 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1380 - 800 ریال - 8 -064-355-964 انتخاب
4- پیک عمومی 2: ویژه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی (کلیه رشته‌ها) و داوطلبان ورود به دانشگاه
- موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4500 ریال - 2 -005-355-964 انتخاب
5- آزمونهای حضوری رزمندگان: آزمون اول: سوم انسانی: دفترچه سوال
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 20 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1380 - 1200 ریال - 0 -054-355-964 انتخاب
6- آزمونهای حضوری رزمندگان: آزمون اول: سوم ریاضی: دفترچه پاسخنامه
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 14 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1380 - 1200 ریال - 1 -059-355-964 انتخاب
7- آزمونهای حضوری رزمندگان: آزمون اول: پیش‌دانشگاهی تجربی: دفترچه سوال
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 24 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1380 - 1800 ریال - 5 -057-355-964 انتخاب
8- آزمونهای حضوری رزمندگان: آزمون اول: سوم انسانی: دفترچه پاسخنامه
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 8 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1380 - 800 ریال - 3 -061-355-964 انتخاب
9- آزمونهای حضوری رزمندگان: آزمون اول: سوم تجربی: دفترچه سوال
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 16 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1380 - 1200 ریال - 2 -053-355-964 انتخاب
10- آزمونهای حضوری رزمندگان: آزمون اول: پیش‌دانشگاهی ریاضی: دفترچه سوال
نويسنده: هیات ‌مولفان - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 373.238076 - 20 صفحه - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1380 - 1200 ریال - 7 -056-355-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 61