لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(391)
چاپ مجدد (59)
تالیف (391)
ترجمه (59)
تهران (57)
شهرستان (393)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (30)

تعداد یافت شده (450) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ما و ناشناخته‌ها
نويسنده:محمد شریف‌صدیقی - نوید شیراز - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 964-358-030-X انتخاب
2- نغمه‌های ماهور شامل بخشی از: مثنویات، غزلیات، قصائد، مسمطات، ترکیب‌بند، ترجیع‌بند، دوبیتی‌ها، رباعیات و قطعات همراه با: زندگینامه ...
شاعر:محمدعلی ماهوری ؛ به‌اهتمام:قربانعلی ماهوری - نوید شیراز - دیویی: 8fa1.62 - 760 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 1 -303-358-964 انتخاب
3- صور خیال در نهج‌البلاغه و تجلی آن در ادب فارسی
نويسنده:عبدالرسول چمن‌خواه - نوید شیراز - دیویی: 297.9515 - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -361-358-964 انتخاب
4- هنر خوشحالی
نويسنده:هوارد کاتلر ؛ مترجم:سرور قاسمی - نوید شیراز - دیویی: 152.4 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 41000 ریال - 3 -252-358-964 انتخاب
5- یادش به خیر: شعر به لهجه‌ی شیرازی
نويسنده:محمدحسن شفاعت - نوید شیراز - دیویی: 8fa9.71 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 964-358-223-X انتخاب
6- فیزیولوژی و عملکرد گیاهان زراعی درشرایط تنش خشکی
گردآورنده:حمیدرضا میری - نوید شیراز - دیویی: 633 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 4 -355-358-964 انتخاب
7- جمعیت و تنظیم خانواده (بر اساس سرفصل جهت استفاده دانشجویان همه رشته‌های دانشگاهی)
نويسنده:مریم آبتن - نوید شیراز - دیویی: 304.6 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 8 -238-358-964 انتخاب
8- تشریح کامل مسائل کتاب آموزش سریع تحلیل مدارهای الکتریکی
نويسنده:حسن انصاری‌قمی - نوید شیراز - دیویی: 621.319207 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -358-358-964 انتخاب
9- ریاضی پایه: قابل استفاده برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کاردانی دانشگاهها و دوره‌های کاردانی ...
نويسنده:عباس بزرگی - نوید شیراز - دیویی: 510.76 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 14500 ریال - 6 -208-358-964 انتخاب
10- آموزش سریع تحلیل مدارهای الکتریکی
نويسنده:حسن انصاری‌قمی - نوید شیراز - دیویی: 621.3192 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -360-358-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45