لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(271)
چاپ مجدد (338)
تالیف (350)
ترجمه (259)
تهران (607)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (117)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (609) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حدیث بی‌قراری ماهان
شاعر:احمد شاملو - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 1 -013-362-964 انتخاب
2- دایناسور من و باورهایش
نويسنده:هانا یوهانسن ؛ مترجم:شهره نورصالحی ؛ ويراستار:فرمهر منجزی - نشر چشمه - دیویی: 833.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 8 -063-362-964 انتخاب
3- شوالیه ناموجود
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:پرویز شهدی - نشر چشمه - دیویی: 853.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 4 -051-362-964 انتخاب
4- قصه‌های من و مامان
نويسنده:ویولت رازق‌پناه ؛ نقاش:ویدا لشگری - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 808.83 - 36 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 3 -060-362-964 انتخاب
5- قصه‌های من و مامان
نويسنده:ویولت رازق‌پناه ؛ نقاش:ویدا لشگری - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 808.83 - 36 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 1 -061-362-964 انتخاب
6- پروانه روی سینه آقای دکتر
نويسنده:مرتضی حقیقت - نشر چشمه - دیویی: 8fa3.62 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1200 نسخه - 12000 ریال - 0 -022-362-964 انتخاب
7- دیروز و امروز
نويسنده:‌ویلیام‌سامرست موام ؛ مترجم:محمدرضا شریفیان - نشر چشمه - دیویی: 823.914 - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 19000 ریال - 4 -079-362-964 انتخاب
8- زخمی
نويسنده:اردال از ؛ مقدمه:یاشار کمال ؛ مترجم:علیرضا سیف‌الدینی - نشر چشمه - دیویی: 894.3533 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1700 نسخه - 22000 ریال - 5 -087-362-964 انتخاب
9- بازخوانی هابرماس (درآمدی بر آراء، اندیشه‌ها و نظریه‌های یورگن هابرماس)
گردآورنده:حسینعلی نوذری - نشر چشمه - دیویی: 301.092 - 736 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1600 نسخه - 50000 ریال - 5 -090-362-964 انتخاب
10- سلوک
نويسنده:محمود دولت‌آبادی - نشر چشمه،فرهنگ معاصر - دیویی: 8fa3.62 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5500 نسخه - 16000 ریال - 7 -122-362-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 61