لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(271)
چاپ مجدد (338)
تالیف (350)
ترجمه (259)
تهران (607)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (117)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (609) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رونیا دختر یک راهزن
نويسنده:آسترید (اریکسون) لیندگرن ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ نقاش:آیلون ویکلند - نشر چشمه - دیویی: 839.7374 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 2 -066-362-964 انتخاب
2- هابیت
نويسنده:جان‌رونالدروئل تالکین ؛ مترجم:شاهده سعیدی - نشر چشمه - دیویی: 823.914 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 28000 ریال - 4 -065-362-964 انتخاب
3- بوم‌شناسی، علم عصیانگر: مجموعه مقالات کلاسیک در بوم‌شناسی
گردآورنده:عبدالحسین وهابزاده - نشر چشمه - دیویی: 577 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1200 نسخه - 28000 ریال - 7 -069-362-964 انتخاب
4- ده گفت‌وگو: فاکنر، همینگوی، شولوخوف و ...
مترجم:احمد پوری - نشر چشمه - دیویی: 809.04 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 3 -088-362-964 انتخاب
5- قصه‌های مردم مهربان
نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر چشمه - دیویی: 398.20955 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1200 نسخه - 15000 ریال - 5 -106-362-964 انتخاب
6- دو عاشقانه: گزیده ویس و رامین و خسرو و شیرین
گردآورنده:حسن یاسینی - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.008 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 3 -107-362-964 انتخاب
7- ویکنت دو نیم شده
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:پرویز شهدی - نشر چشمه - دیویی: 853.914 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1700 نسخه - 10000 ریال - 3 -110-362-964 انتخاب
8- سلوک
نويسنده:محمود دولت‌آبادی - نشر چشمه،فرهنگ معاصر - دیویی: 8fa3.62 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5500 نسخه - 16000 ریال - 7 -122-362-964 انتخاب
9- حدیث بی‌قراری ماهان
شاعر:احمد شاملو - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 1 -013-362-964 انتخاب
10- آزمون هوشمند: دروس عمومی دوره‌ی راهنمایی: قابل استفاده کلیه دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی و داوطلبان شرکت در آزمون‌های ...
نويسنده:قدرت‌الله امیدی - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 373.236076 - 200 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1500 نسخه - 13000 ریال - 964-362-143-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 61