لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(427)
چاپ مجدد (457)
تالیف (884)
ترجمه (0)
تهران (882)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (846)

تعداد یافت شده (884) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضیات مهندسی
نويسنده:حسین سرمدی - سنجش - دیویی: 620.001519 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 0 -209-383-964 انتخاب
2- روانشناسی بالینی
نويسنده:حمید پورشریفی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ مهریار - سنجش - دیویی: 616.89 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 964-383-204-X انتخاب
3- آمار و احتمالات: ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد: رشته‌های علوم انسانی
نويسنده:عادل آذر ؛ نويسنده:منصور مومنی - سنجش - دیویی: 519.5 - 450 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 29500 ریال - 4 -028-383-964 انتخاب
4- ماشینهای الکتریکی
نويسنده:حمید لسانی ؛ نويسنده:محمد صادقی‌راد - سنجش - دیویی: 621.31042 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 9 -213-383-964 انتخاب
5- اندیشه‌های سیاسی در غرب (از آغاز تا سده نوزدهم)
نويسنده:منوچهر مقصودلو ؛ نويسنده:ابوالقاسم طاهری - سنجش - دیویی: 320.09 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 6 -187-383-964 انتخاب
6- نظم فارسی
نويسنده:حجت‌الله بهمنی‌مطلق ؛ نويسنده:یدالله بهمنی‌مطلق - سنجش - دیویی: 8fa1.0076 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 25500 ریال - 2 -208-383-964 انتخاب
7- آمار و روش تحقیق: ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم انسانی
نويسنده:اسماعیل سعدی‌پور ؛ نويسنده:علی اسماعیلی - سنجش - دیویی: 519.5 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 1 -203-383-964 انتخاب
8- ترمودینامیک
نويسنده:محمدمهدی منتظررحمتی ؛ نويسنده:مرضیه امان‌آبادی - سنجش - دیویی: 660.2969 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 21000 ریال - 4 -191-383-964 انتخاب
9- ریاضی عمومی 2
نويسنده:حسین سرمدی - سنجش - دیویی: 510.76 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 0 -212-383-964 انتخاب
10- ریاضیات: ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های: مدیریت، حسابداری، علوم اقتصادی
نويسنده:حسین منتی ؛ نويسنده:جمشید صالحی‌صدقیانی - سنجش - دیویی: 510.76 - 570 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 39800 ریال - 2 -192-383-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 89