لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(520)
چاپ مجدد (928)
تالیف (1209)
ترجمه (239)
تهران (1446)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (674)
كمك درسی و آموزشی (534)

تعداد یافت شده (1448) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درباره هوا
نويسنده:جان گریبین ؛ نويسنده:مری گریبین ؛ مترجم:محمود سالک - مدرسه - دیویی: 551.6 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 0 -168-385-964 انتخاب
2- دفتر تمرین ریاضی: دوم دبستان
نويسنده:مهری پروانه ؛ نقاش:میرمحمد اجلالی - مدرسه - دیویی: 510.76 - 184 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (مقوایی) - چاپ 11 سال 1382 - 30000 نسخه - 8000 ریال - 4 -037-385-964 انتخاب
3- دفتر تمرین ریاضی: پنجم دبستان
نويسنده:ماشاء‌الله برتون ؛ نويسنده:خسرو داودی - مدرسه - دیویی: 510.76 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 15000 نسخه - 8000 ریال - 4 -023-385-964 انتخاب
4- کتاب تمرین ریاضی: دوم راهنمایی
نويسنده:خسرو داودی ؛ نويسنده:حسن باطنی - مدرسه - دیویی: 510.76 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 8000 نسخه - 6000 ریال - 0 -025-385-964 انتخاب
5- پرورش نسل خلاق در ایران: راهبرد
نويسنده:محمدرضا ابوترابیان - مدرسه - دیویی: 370.157 - 1032 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 45000 ریال - 7 -139-385-964 انتخاب
6- شهید آوینی
نويسنده:محسن جعفری‌مطلق - مدرسه - دیویی: 955.0843092 - 56 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 4 -314-385-964 انتخاب
7- کتاب کار جغرافیا سوم راهنمایی
نويسنده:مهدی چوبینه ؛ نويسنده:کوروش امیری‌نیا - مدرسه - دیویی: 910.76 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 7800 ریال - 8 -231-385-964 انتخاب
8- گوشها برای شنیدن است
نويسنده:پل شاورز ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری ؛ نقاش:هولی کلر - مدرسه - دیویی: 612.8 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 964-385-115-X انتخاب
9- سازگاری برای بقا: چشمها
نويسنده:استفان سویچ ؛ مترجم:سیدجمال میرخلف ؛ ويراستار:محمدعلی شمیم - مدرسه - دیویی: 612.84 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 6 -389-385-964 انتخاب
10- دختری که زیاد می‌دانست
نويسنده:محمد حمزه‌زاده ؛ نقاش:غلامعلی مکتبی - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 4700 ریال - 6 -358-385-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 145