لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(520)
چاپ مجدد (928)
تالیف (1209)
ترجمه (239)
تهران (1446)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (674)
كمك درسی و آموزشی (534)

تعداد یافت شده (1448) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسهایی از حفاظت آب و خاک به زبان ساده
نويسنده:آلبرت‌بریل فاستر ؛ نويسنده:آدریان‌کاسپر فاکس ؛ مترجم:محمدحسین شیرازی - مدرسه - دیویی: 631.407 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 3500 ریال - 9 -317-385-964 انتخاب
2- کتاب کار جغرافیا اول راهنمایی
نويسنده:مهدی چوبینه ؛ نويسنده:کوروش امیری‌نیا - مدرسه - دیویی: 910.76 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 7500 ریال - 3 -306-385-964 انتخاب
3- کتاب کار عربی اول راهنمایی
نويسنده:عبدالعلی آل‌بویه‌لنگرودی ؛ نويسنده:عادل اشکبوس ؛ نويسنده:احمد برادری - مدرسه - دیویی: 492.75076 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 6200 ریال - 3 -323-385-964 انتخاب
4- شگفتیهای علوم: برای دانش‌آموزان چهارم و پنجم ابتدایی
نويسنده:ماریز گی ؛ نويسنده:پیر لاکروا ؛ نويسنده:شارل رونژیه - مدرسه - دیویی: 507 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 17000 ریال - 1 -159-385-964 انتخاب
5- زمینی که همین طور می‌لرزید
نويسنده:فریبا کلهر ؛ نقاش:امیر شعبانی‌پور - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3700 ریال - 1 -257-385-964 انتخاب
6- معماهای المپیک اندیشه (نخستین مسابقه جهانی قهرمانی معما)
گردآورنده:ویل شورتز ؛ مترجم:حسن نصیرنیا - مدرسه - دیویی: 793.73 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 9000 ریال - 5 -305-385-964 انتخاب
7- زنگوله
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نقاش:راشین خیریه - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3700 ریال - 0 -252-385-964 انتخاب
8- پیرزن دوچرخه‌سوار
نويسنده:فریبا کلهر ؛ نقاش:ندا عظیمی - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3700 ریال - 0 -106-385-964 انتخاب
9- بچه زمین
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:گلبرگ کیانی - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3700 ریال - 2 -105-385-964 انتخاب
10- نردبان هزار پله
نويسنده:فریبا کلهر ؛ نقاش:علیرضا گلدوزیان - مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3700 ریال - 3 -161-385-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 145