لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(520)
چاپ مجدد (928)
تالیف (1209)
ترجمه (239)
تهران (1446)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (674)
كمك درسی و آموزشی (534)

تعداد یافت شده (1448) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌های فکرکردن
نويسنده:شری‌پاپ راکی ؛ مترجم:پرویز امینی - مدرسه - دیویی: 370.157 - 80 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 10500 ریال - 6 -148-385-964 انتخاب
2- نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی
نويسنده:وین هارلن ؛ مترجم:شاهده سعیدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - مدرسه - دیویی: 507 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 8 -004-385-964 انتخاب
3- مهارت‌های فکرکردن
نويسنده:شری‌پاپ راکی ؛ مترجم:پرویز امینی - مدرسه - دیویی: 370.157 - 76 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 4 -149-385-964 انتخاب
4- مهارت‌های فکرکردن
نويسنده:شری‌پاپ راکی ؛ نويسنده:کارول گربر ؛ مترجم:پرویز امینی - مدرسه - دیویی: 370.157 - 72 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 6 -151-385-964 انتخاب
5- مهارت‌های فکرکردن
نويسنده:شری‌پاپ راکی ؛ مترجم:پرویز امینی - مدرسه - دیویی: 370.157 - 80 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 8200 ریال - 6 -165-385-964 انتخاب
6- مهارت‌های فکرکردن
نويسنده:شری‌پاپ راکی ؛ مترجم:پرویز امینی - مدرسه - دیویی: 370.157 - 64 صفحه - جلد 6 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 4 -152-385-964 انتخاب
7- مهارت‌های فکرکردن
نويسنده:شری‌پاپ راکی ؛ مترجم:پرویز امینی - مدرسه - دیویی: 370.157 - 76 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -150-385-964 انتخاب
8- کتاب کار املای فارسی دوم دبستان
نويسنده:شکوه تقدیسیان - مدرسه - دیویی: 4fa1 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7000 نسخه - 7800 ریال - 0 -249-385-964 انتخاب
9- کتاب کار جغرافیا دوم راهنمایی
نويسنده:مهدی چوبینه ؛ نويسنده:کوروش امیری‌نیا - مدرسه - دیویی: 910.76 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 964-385-129-X انتخاب
10- شهید فهمیده
نويسنده:محمدرضا اصلانی - مدرسه - دیویی: 955.0843092 - 90 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 1 -131-385-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 145