لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (3)
تالیف (7)
ترجمه (68)
تهران (75)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (53)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ارزش برق
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 4 -010-389-964 انتخاب
2- خانه خطرناک ما
نويسنده:سیدرضا کروبی ؛ نقاش:بابک مروارید ؛ نقاش:یاسمن هجری - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.738 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -022-389-964 انتخاب
3- برق برای نوجوانان
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 322 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -095-389-964 انتخاب
4- انرژی و صرفه‌جویی
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 333.79 - 32 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 5 -015-389-964 انتخاب
5- آموزش سبز
نويسنده:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 964-389-097-X انتخاب
6- ارزش برق
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 4 -010-389-964 انتخاب
7- سلامت روان: اعتماد به نفس - درباره خشم - درباره غلبه بر تنهایی
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:امیرمسعود احمدی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 362.2 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 964-389-021-X انتخاب
8- آشنایی با استرس: استرس شغلی - غلبه بر استرس - روشهای آرامسازی
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:امیرمسعود احمدی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 155.9042 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 0 -088-389-964 انتخاب
9- سنگها
نويسنده:سوزان بوزاک ؛ مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 964-389-116-X انتخاب
10- ماده و انرژی
نويسنده:سوزان بوزاک ؛ مترجم:محمدابراهیم ابوکاظمی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -113-389-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8