لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (3)
تالیف (7)
ترجمه (68)
تهران (75)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (53)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرود درخت: افسانه ای از جنگل بارانی آمازون
نويسنده:لین چری ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -014-389-964 انتخاب
2- محیط زیست برای کودکان
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 0 -012-389-964 انتخاب
3- بازی گوزن
نويسنده:راجر تیبر ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 1 -003-389-964 انتخاب
4- نیایش زمین
نويسنده:داگلاس وود ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -005-389-964 انتخاب
5- صرفه‌جویی در مصرف انرژی
مترجم:شادی حامدی‌آزاد - شرکت انتشارات فنی ایران - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 7 -000-389-964 انتخاب
6- کلافگی (چشم و هم‌چشمی)
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 1 -132-389-964 انتخاب
7- تولد (توضیح تولد برای کودکان)
نويسنده:استن برنستین ؛ نويسنده:جان برنستین ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 0 -124-389-964 انتخاب
8- زنده‌باد زاینده‌رود (2)
نويسنده:مهرنوش ضیاءشهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 8 -103-389-964 انتخاب
9- انرژی‌های نو
نويسنده:نایجل هاوکس ؛ مترجم:شهرزاد فتوحی - شرکت انتشارات فنی ایران - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 6 -006-389-964 انتخاب
10- راهنمای شناسایی و رفع عیب موتور
نويسنده:ارنست گرویتر ؛ مترجم:علی‌اکبر جزایری ؛ ويراستار:محسن ابرهام - شرکت انتشارات فنی ایران - 514 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 48000 ریال - 2 -008-389-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8