لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(147)
چاپ مجدد (21)
تالیف (133)
ترجمه (35)
تهران (165)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (150)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (168) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صدای پای آب
شاعر:سهراب سپهری ؛ نقاش:نیکزاد نجومی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 8000 ریال - 1 -043-391-964 انتخاب
2- برگها
نويسنده:مرتضی اسماعیلی‌سهی ؛ مترجم:محبه محمدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 745.925 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4 -050-391-964 انتخاب
3- بچه‌ها، حالا نقاشی بازی
نويسنده:ابوالفضل همتی‌آهویی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 750 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 ریال - 7 -071-391-964 انتخاب
4- نقش‌بندان خیال
- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 708 - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 964-391-058-X انتخاب
5- سگی که قارقار می‌کرد
نويسنده:فریبا کلهر ؛ نقاش:راشین خیریه ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 9000 ریال - 5 -038-391-964 انتخاب
6- آقا رنگی و گربه ناقلا، یا، این جوری بود که اون جوری شد
نويسنده:فرهاد حسن‌زاده ؛ نقاش:علی خدایی ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7500 ریال - 964-391-044-X انتخاب
7- هفت کمان، هفت رنگ
نويسنده:احمدرضا احمدی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7 -054-391-964 انتخاب
8- موش موشی جان کجایی؟
مترجم:محبه محمدی ؛ نقاش:علی خدایی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 9 -053-391-964 انتخاب
9- موش بازیگوش
نويسنده:سرور پوریا ؛ نقاش:سیاوش مظلومی‌پور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 0 -052-391-964 انتخاب
10- شیوه‌های گام به گام متحر‌ک‌سازی
نويسنده:تونی وایت ؛ مترجم:تهمینه سرباززاده ؛ ويراستار:مهدی فرودگاهی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 741.43307 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 28000 ریال - 1 -074-391-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17