لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(361)
چاپ مجدد (722)
تالیف (759)
ترجمه (324)
تهران (1082)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1049)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (1083) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ردپای آتش: با نگاهی به زندگی سیدجمال‌الدین حسینی اسدآبادی: برای گروه سنی "ه‌"
نويسنده:مهدی میرکیایی ؛ ويراستار:حمید گروگان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 955 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5800 ریال - 9 -622-432-964 انتخاب
2- عروسکهای توپ تخم‌مرغی
نويسنده:فرزانه بابایی ؛ عكاس:اسماعیل عباسی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 745.592 - 46 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1600 ریال - 8 -595-432-964 انتخاب
3- سیری در گلستان خوشنویسی
نويسنده:مهدی الماسی ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 745.619 - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5200 ریال - 964-432-577-X انتخاب
4- حباب
نويسنده:جین برتون ؛ نويسنده:کیم تایلور ؛ مترجم:مجید عمیق - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 530.4275 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2900 ریال - 2 -634-432-964 انتخاب
5- شش‌ها و تنفس
نويسنده:برایان وارد ؛ مترجم:کتایون صدرنیا ؛ ويراستار:ر. فرهنگ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 612.2 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3700 ریال - 0 -568-432-964 انتخاب
6- دنیای پنهان کودک: برای اولیاء تربیتی
نويسنده:بت(فیگلس) دی ؛ نويسنده:هلن‌مارگارت‌اروین لیلی ؛ مترجم:احمد خواجه‌نصیرطوسی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 155 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 2700 ریال - 1 -156-432-964 انتخاب
7- یک حدیث، یک حکایت
گردآورنده:حسین معلم ؛ ويراستار:حمید گروگان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.212 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4700 ریال - 6 -579-432-964 انتخاب
8- در پناه خانه دوست
نويسنده:حسین فتاحی ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ نقاش:پرویز اقبالی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2500 ریال - 5 -607-432-964 انتخاب
9- قصه کفاش و کیسه طلا: بر اساس حکایتی از لافونتن
نويسنده:ژان‌دو لافونتن ؛ مترجم:منصور فتحی ؛ تصويرگر:برایان‌وایلد اسمیت - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.2 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 800 ریال - 964-432-174-X انتخاب
10- آی قصه، قصه، قصه
نقاش:زهره پریرخ ؛ به‌اهتمام:شراره وظیفه‌شناس ؛ به‌اهتمام:بهاره طائرپور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3 - 64 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2800 ریال - 6 -338-432-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 109