لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(361)
چاپ مجدد (722)
تالیف (759)
ترجمه (324)
تهران (1082)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1049)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (1083) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حافظ برگزیده اشعار
زيرنظر: شورای‌شعر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.32 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 10000 نسخه - 1400 ریال - 2 -519-432-964 انتخاب
2- برایم قصه بخوان: قصه‌هایی از آسیا و اقیانوسیه
مترجم:سیروس طاهباز - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 20000 نسخه - 1900 ریال - 3 -026-432-964 انتخاب
3- چیستانهای خواندنی
گردآورنده:سیداحمد وکیلیان ؛ نقاش:رامین مشرفی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 793.2 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 20000 نسخه - 1800 ریال - 4 -146-432-964 انتخاب
4- ساداکو و هزار درنای کاغذی
نويسنده:الینوربئاتریس کویر ؛ مترجم:مریم پیشگاه ؛ نقاش:رونالد هیلمر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 895.63 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1377 - 15000 نسخه - 1300 ریال - 6 -162-432-964 انتخاب
5- گلی از باغ کهن: برگزیده شعرهای سعدی
زيرنظر: شورای‌شعر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.31 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 10000 نسخه - 2100 ریال - 8 -130-432-964 انتخاب
6- آفتاب شادی
نويسنده:اکرم قاسمپور ؛ نقاش:بهزاد امین‌سلماسی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 20000 نسخه - 1700 ریال - 0 -117-432-964 انتخاب
7- خانه حاج رحیم آقا کجاست؟
نويسنده:پرویز کلانتری - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 20000 نسخه - 2300 ریال - 7 -153-432-964 انتخاب
8- چه اسم قشنگی، ستاره!
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ نقاش:نرگس خادمی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 20000 نسخه - 1300 ریال - 0 -148-432-964 انتخاب
9- گلی از باغ کهن: برگزیده شعرهای نظامی
زيرنظر: شورای‌شعر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.23 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 10000 نسخه - 1900 ریال - 4 -132-432-964 انتخاب
10- شب تاب و کلاغ پیر
نويسنده:هاسمیک موسی‌خانی ؛ نقاش:پرویز محلاتی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 20000 نسخه - 1700 ریال - 4 -504-432-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 109