لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(396)
چاپ مجدد (667)
تالیف (654)
ترجمه (409)
تهران (1062)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (162)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (1063) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیدل، سپهری و سبک هندی
نويسنده:سیدحسن حسینی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 8fa1.5 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 4000 ریال - 7 -280-435-964 انتخاب
2- دری به خانه خورشید (مجموعه شعر)
نويسنده:سلمان هراتی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2500 ریال - 5 -281-435-964 انتخاب
3- راز
نويسنده:شهریار مندنی‌پور ؛ نقاش:پژمان رحیمی‌زاده - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 810 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 ریال - 5 -376-435-964 انتخاب
4- ظهور
نويسنده:کورت‌آی. جاکوبسون ؛ نويسنده:آر.ای. جاکوبسون ؛ مترجم:اکبر عالمی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 771 - 490 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 14000 ریال - 3 -234-435-964 انتخاب
5- نگاهی به گذشته و داستانهای دیگر
نويسنده:آناتول فرانس ؛ مترجم:یوسف قنبر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 808.831 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 ریال - 5 -278-435-964 انتخاب
6- انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک
تدوين: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 955.0830727 - 515 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 17000 ریال - 3 -332-435-964 انتخاب
7- فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه
نويسنده:حسن حسن‌زاده‌آملی ؛ مترجم:محمدحسین نائیجی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 297.21 - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1 -073-435-964 انتخاب
8- دولتها و انقلابهای اجتماعی
نويسنده:تیدا اسکاچ‌پل ؛ مترجم:مجید روئین‌تن ؛ ويراستار:حسین سلیمی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 303.640722 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 9000 ریال - 3 -105-435-964 انتخاب
9- دختر آئینه پوش
نويسنده:فریبا کلهر - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 8fa3 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 6500 ریال - 2 -288-435-964 انتخاب
10- فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی
نويسنده:غلامعلی حدادعادل - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 391.001 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 1550 ریال - 5 -121-435-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 107