لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(352)
چاپ مجدد (883)
تالیف (882)
ترجمه (353)
تهران (1234)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (566)
كمك درسی و آموزشی (363)

تعداد یافت شده (1235) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از روزنامه دیواری تا روزنامه‌نگاری
نويسنده:محمد حیدری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 070.4 - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 7000 نسخه - 1900 ریال - 5 -043-436-964 انتخاب
2- فیزیک زنده
نويسنده:پیتر وارن ؛ مترجم:اسفندیار معتمدی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 530 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 3 -044-436-964 انتخاب
3- نقاشی در کلاس نقاش‌باشی
نويسنده:محمدمهدی هراتی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 750 - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 3 -013-436-964 انتخاب
4- نهنگ یونس (ع)
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ ويراستار:صدیقه دانشور ؛ نقاش:فاطمه رادپور - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 1400 ریال - 7 -011-436-964 انتخاب
5- پلی به سوی داستان‌نویسی
نويسنده:داریوش عابدی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 808.3 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 7 -039-436-964 انتخاب
6- چای
نويسنده:سیاوش شایان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 633 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 10000 نسخه - 1600 ریال - 7 -042-436-964 انتخاب
7- فیزیولوژی بدن انسان
نويسنده:رادنی رودز ؛ نويسنده:ریچارد فلانزر ؛ مترجم:حمیده علمی‌غروی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 612 - 488 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 8 -047-436-964 انتخاب
8- تمرین خط تحریری: بر اساس محتوای آموزشی کتاب فارسی سال سوم ابتدایی
نويسنده:محمدمهدی هراتی ؛ نويسنده:سیدمصطفی کشفی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 745.619 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 9 -069-436-964 انتخاب
9- کی، کجا
نويسنده:کتی اسمیت ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ ويراستار:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 5 -026-436-964 انتخاب
10- تمرین خط تحریری: بر اساس محتوای آموزشی کتاب فارسی سال چهارم ابتدایی
نويسنده:محمدمهدی هراتی ؛ نويسنده:سیدمصطفی کشفی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 745.619 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 2 -070-436-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 124