لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(352)
چاپ مجدد (883)
تالیف (882)
ترجمه (353)
تهران (1234)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (566)
كمك درسی و آموزشی (363)

تعداد یافت شده (1235) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی شیمی (1) علوم‌ تجربی و ریاضی
نويسنده:مرتضی تقی‌زاده ؛ نويسنده:کسری سلیمانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 540.76 - 64 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 ریال - 6 -101-436-964 انتخاب
2- پیوستگی و مشتق‌پذیری: ویژه دانش‌آموزان نظام جدید آموزشی
نويسنده:احمد قندهاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 515.832 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3400 ریال - 3 -089-436-964 انتخاب
3- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی تاریخ ایران (1) نظام جدید از آغاز تا صفویه
نويسنده:محمدرضا حامدی ؛ نويسنده:فریده رحیمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 907 - 80 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 1800 ریال - 0 -121-436-964 انتخاب
4- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی تاریخ اسلام و دولتهای مسلمان
نويسنده:منوچهر ایرانی ؛ نويسنده:محمدرضا شکیب - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 297.912 - 88 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 ریال - 8 -131-436-964 انتخاب
5- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی درس متون ادب فارسی و املاء (5) نظام جدید
نويسنده:سعید عنبرستانی ؛ نويسنده:علی رفیعی‌جیردهی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa0.76 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 ریال - 0 -099-436-964 انتخاب
6- آبشار نور: داستانهایی از معجزه‌های چهارده معصوم (ع)
نويسنده:غلامرضا آبروی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.68 - 112 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2500 ریال - 4 -097-436-964 انتخاب
7- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی متون ادب فارسی (1)
نويسنده:سعید حزین ؛ نويسنده:اسدالله مسعودنیا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa0.76 - 56 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 1300 ریال - 2 -134-436-964 انتخاب
8- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی قرآن (3)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:فرهنگ قلعه‌وند - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.15 - 40 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 ریال - 5 -088-436-964 انتخاب
9- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی دینی (3)
نويسنده:خسرو رحمت‌اللهی ؛ نويسنده:فرهنگ قلعه‌وند - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 297.076 - 82 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 1800 ریال - 0 -135-436-964 انتخاب
10- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی عربی (2) نظام جدید
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:قادر پریز ؛ نويسنده:سیداسحاق بلندنظر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 492.75076 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2500 ریال - 0 -118-436-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 124