لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(226)
چاپ مجدد (881)
تالیف (399)
ترجمه (708)
تهران (1106)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (129)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (1107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کیمیای سعادت
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ به‌اهتمام:حسین خدیوجم - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.61 - 608 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1376 - 3000 نسخه - 32500 ریال - 5 -048-445-964 انتخاب
2- کیمیای سعادت
نويسنده:محمدبن‌محمد غزالی ؛ به‌اهتمام:حسین خدیوجم - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.61 - 752 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1376 - 3000 نسخه - 32500 ریال - 3 -049-445-964 انتخاب
3- قطعه و قطعه‌سرایی در شعر فارسی
نويسنده:حسین خالقی‌راد ؛ ويراستار:مهدی الهی‌قمشه‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1 - 508 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 4 -012-445-964 انتخاب
4- هنر اسلامی
نويسنده:دیوید تالبوت‌رایس ؛ مترجم:ماه‌ملک بهار ؛ ويراستار:یحیی ذکاء - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 709.7671 - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 2 -013-445-964 انتخاب
5- اصول نقد ادبی
نويسنده:ای. ریچاردز ؛ مترجم:سعید حمیدیان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 809 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 9 -029-445-964 انتخاب
6- فریاد جرس
نويسنده:سیدمحمد خامنه‌ای - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.9515 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 2200 ریال - 0 -014-445-964 انتخاب
7- تاریخ اقتصادی و اجتماعی اروپا 1939 - 1890
نويسنده:فرانک.بی. تایپتون ؛ نويسنده:رابرت آلدریچ ؛ مترجم:کریم پیرحیاتی - اطلاعات - دیویی: 909.81 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 7 -016-445-964 انتخاب
8- دیوان صائب تبریزی
نويسنده:محمدعلی صائب ؛ به‌اهتمام:محمد قهرمان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.4 - 434 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 1500 نسخه - 10500 ریال - 6 -008-445-964 انتخاب
9- دیوان صائب تبریزی
نويسنده:محمدعلی صائب ؛ به‌اهتمام:محمد قهرمان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.4 - 644 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 1500 نسخه - 15600 ریال - 8 -007-445-964 انتخاب
10- تاریخ مغول در ایران
نويسنده:برتولد اشپولر ؛ مترجم:محمود میرآفتاب - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.062 - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 0 -031-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 111