لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (15)
تالیف (54)
ترجمه (5)
تهران (10)
شهرستان (49)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیوشیمی آنزیم‌ها
نويسنده:همایون دولتخواه ؛ زيرنظر:محمد رهبانی‌نوبر - اختر - دیویی: 547.758 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 ریال - 7 -090-517-964 انتخاب
2- اقتصاد دامپروری و کشاورزی (برای کلیه رشته‌های کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی)
تدوين:صفر عشرتی‌بهار - نشر اختر - دیویی: 633 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 17000 ریال - 7 -008-517-964 انتخاب
3- حسابداری صنعتی (1)
نويسنده:علیرضا فرساد ؛ نويسنده:غلامرضا فرساد ؛ نويسنده:مینا معینی - نشر اختر - دیویی: 657.42 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 30000 ریال - 2 -005-517-964 انتخاب
4- نمایه: مخزن واژگان کتاب دیوان لغات الترک بر اساس ترجمه فارسی دکتر صدیق
تهيه و تنظيم:بهنام سلیمی‌خضری ؛ تهيه و تنظيم:ستار محمدزاده‌صدیق - اختر - دیویی: 494.353 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 ریال - 9 -007-517-964 انتخاب
5- طب گیاهی
نويسنده:محمد اکرمی - نشر اختر - دیویی: 615.33 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 14000 ریال - 964-517-094-X انتخاب
6- آنا وطن (آذربایجان ماهنیلاری)
گردآورنده:قدرت حسین‌پورصالحی - اختر،هاشمی سودمند - دیویی: 894.3611 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 38000 ریال - 5 -074-517-964 انتخاب
7- حکماوار "اسلامی انقلاباقدر گوردوکلریم و ائشیتدیکلریم"
نويسنده:علی عطائیه - اختر - دیویی: 955.3220922 - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 1 -014-517-964 انتخاب
8- هامی‌سی سئوگی دندیر ...
شاعر:نصرت کسمنلی ؛ مقدمه:شهرام گلکار - نشر اختر - دیویی: 894.361 - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 38000 ریال - 1 -000-517-964 انتخاب
9- هامی‌سی سئوگی دندیر ...
شاعر:نصرت کسمنلی ؛ مقدمه:شهرام گلکار - نشر اختر - دیویی: 894.361 - 410 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 28000 ریال - 1 -000-517-964 انتخاب
10- تاریخ مشروطه ایران
نويسنده:احمد کسروی - نشر اختر،هاشمی سودمند - دیویی: 955.075 - 960 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 2 -036-517-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6