لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (211)
تالیف (126)
ترجمه (136)
تهران (262)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (262) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق سیاسی زنان ایران
نويسنده:مهرانگیز کار - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 955.075 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 9 -54-5512-964 انتخاب
2- اندکی بیشتر از دل سپردن: مجموعه شعر
نويسنده:مجید روانجو - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa1.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 2500 ریال - 2 -52-5512-964 انتخاب
3- آنچه درباره‌ی حقوق ازدواج باید بدانیم: نفقه
- روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 346 - 22 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 1000 ریال - 7 -55-5512-964 انتخاب
4- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1376 - 5500 نسخه - 3500 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
5- زن امروز، مرد دیروز: تحلیلی بر اختلافات زناشویی
نويسنده:اصغر کیهان‌نیا ؛ ويراستار:الهام مهریزانی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.8 - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 5 -42-5512-964 انتخاب
6- نقش زنان در توسعه
تهيه و تنظيم: دفترامورزنان‌نهادریاست‌جمهوری ؛ تهيه و تنظيم: یونیسف - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 305.4 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 1500 نسخه - 5 -56-5512-964 انتخاب
7- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1378 - 3300 نسخه - 6500 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
8- آنچه درباره‌ی حقوق ازدواج باید بدانیم: نفقه
- روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 346.55016 - 22 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 نسخه - 1600 ریال - 7 -55-5512-964 انتخاب
9- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
10- شوخی
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:فروغ پوریاوری - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 891.86354 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 8 -80-5512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27