لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (211)
تالیف (126)
ترجمه (136)
تهران (262)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (262) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی واقعی آلخاندرو مایتا
نويسنده:ماریو وارگاس‌یوسا ؛ مترجم:حسن مرتضوی - نشر دیگر - دیویی: 863.64 - 436 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 0 -67-5512-964 انتخاب
2- فصل خوابهای آشفته (مجموعه داستانهای کوتاه)
نويسنده:فروغ حمیدیان - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 8 -00-5512-964 انتخاب
3- وصایای تحریف شده
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:کاوه باسمنجی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 809.3 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 6 -78-5512-964 انتخاب
4- فتحنامه‌ی کلات: نمایشنامه
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 4 -03-5512-964 انتخاب
5- سیاوش‌خوانی [فیلمنامه] و نیز برای اجرای زنده در توس فردوسی و میدان‌های بزرگ همه‌ی روستاها و پهنه‌ی میان چادرهای همه‌ی ایل‌‌ها
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 1 -44-5512-964 انتخاب
6- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1383 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
7- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 42 سال 1385 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
8- جامعه‌شناسی خانواده: با تاکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر
نويسنده:شهلا اعزازی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.85 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 964-5512-62-X انتخاب
9- قانون شفا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1385 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 1 -30-5512-964 انتخاب
10- طومار شیخ شرزین [فیلمنامه]
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 791.4372 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 4 -34-5512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27