لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (211)
تالیف (126)
ترجمه (136)
تهران (262)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (262) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1377 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
2- مهر گیاه = The Mandrake
نويسنده:امیرحسن چهل‌تن - روشنگران و مطالعات زنان - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 3 -91-5512-964 انتخاب
3- تالار آئینه
نويسنده:امیرحسن چهل‌تن - روشنگران و مطالعات زنان - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 1 -89-5512-964 انتخاب
4- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1377 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
5- ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه‌ها
نويسنده:بنفشه حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 2 -21-5512-964 انتخاب
6- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1380 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
7- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1380 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
8- قانون شفا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -30-5512-964 انتخاب
9- ادبیات کودکان و نوجوانان: ویژگیها و جنبه‌ها
نويسنده:بنفشه حجازی - روشنگران و مطالعات زنان - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 2 -21-5512-964 انتخاب
10- سیاوش‌خوانی [فیلمنامه] و نیز برای اجرای زنده در توس فردوسی و میدان‌های بزرگ همه‌ی روستاها و پهنه‌ی میان چادرهای همه‌ی ایل‌‌ها
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 1 -44-5512-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27