لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (37)
تالیف (67)
ترجمه (0)
تهران (67)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (67) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علی بابا و چهل دزد بغداد
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:محمود رضاخانی - ندا - دیویی: 398.2 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2700 ریال - 1 -56-5565-964 انتخاب
2- حاتم طائی و گنج قارون
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:محمودرضا خانی - ندا - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 ریال - 1 -87-5565-964 انتخاب
3- هارون الرشید: خلیفه داستانهای هزار و یکشب
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:محمودرضا خانی - ندا - دیویی: 8fa3.62 - 142 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 ریال - 1 -11-5565-964 انتخاب
4- از زندان سیاه تا دیهیم سرخ: داستان زندگی شاه اسماعیل اول صفوی
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:محمودرضا خانی - ندا - دیویی: 955.071 - 64 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 2 سال 1375 - 2200 ریال - 1 -42-5565-964 انتخاب
5- مالزی
گردآورنده:محمود مسائلی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 959.5 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 7300 ریال - 1 -42-5565-964 انتخاب
6- داستانهای تلخ و شیرین
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:محمود رضاخانی - ندا - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3200 ریال - 1 -39-5565-964 انتخاب
7- شبهای بغداد: پایتخت داستانهای هزار و یکشب
نويسنده:محمود احیایی ؛ ويراستار:محمود رضاخانی - ندا - دیویی: 8fa3.62 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2600 ریال - 1 -25-5565-964 انتخاب
8- هنر سبزی‌آرایی
نويسنده:فهیمه نسترن - ندا - دیویی: 642 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 18000 ریال - 964-5565-60-X انتخاب
9- امیر اسماعیل سامانی: فرمانروای بزرگ و عادل
نويسنده:محمد احمدپناهی ؛ خطاط:رضا صفایی - ندا - دیویی: 955.047 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 ریال - 4 -15-5565-964 انتخاب
10- سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه: تندیس دلیری و استقامت
نويسنده:محمد احمدپناهی ؛ خطاط:رضا صفایی - ندا - دیویی: 955.0557 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6500 ریال - 4 -29-5565-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7