لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(81)
چاپ مجدد (143)
تالیف (121)
ترجمه (103)
تهران (224)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (53)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (224) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دریای عزیز: شعر به زبان ساده
نويسنده:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:کاظم فرهادی - نشر چشمه،کتاب باران - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 964-5571-26-X انتخاب
2- هوشمند: آزمون‌های ورودی مدارس راهنمائی نمونه دولتی از سال 1369 تا 1378 و آزمون ریاضی 80 سوالی
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 373.236076 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -25-5571-964 انتخاب
3- قطار آن شب
نويسنده:احمد اکبرپور ؛ نقاش:نازنین آیگانی - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 8fa3.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 4 -29-5571-964 انتخاب
4- ابر و کوچه
شاعر:فریدون مشیری - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.62 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -86-5571-964 انتخاب
5- گناه دریا
شاعر:فریدون مشیری - نشر چشمه - دیویی: 8fa1.62 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 1 -87-5571-964 انتخاب
6- آزمون هوشمند چهارم ابتدایی
نويسنده:اسکندر ظاهری - نشر چشمه،نشر نشانه - دیویی: 372.24076 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 5000 نسخه - 13000 ریال - 9 -04-5571-964 انتخاب
7- در بندر آبی چشمانت ...: گزینه شعرهای عاشقانه
نويسنده:نزار قبانی ؛ مترجم:احمد پوری ؛ ويراستار:کاظم فرهادی - نشر چشمه - دیویی: 892.716 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 0 -17-5571-964 انتخاب
8- زنی عاشق در میان دوات
نويسنده:غاده سمان ؛ مترجم:عبدالحسین فرزاد - نشر چشمه - دیویی: 892.716 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 6 -93-5571-964 انتخاب
9- اتان خوب
نويسنده:پائولا فاکس ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ نقاش:آرنولد لابل - نشر چشمه، کتاب ونوشه - دیویی: 813 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 0 -65-5571-964 انتخاب
10- فرهنگ عامیانه مردم ایران
نويسنده:صادق هدایت ؛ گردآورنده:جهانگیر هدایت - نشر چشمه - دیویی: 398.0955 - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -16-5571-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23