لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (21)
تالیف (50)
ترجمه (23)
تهران (1)
شهرستان (72)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پویش در تعلیم و تربیت
نويسنده:بیوک شربیانی - احرار - دیویی: 370 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 7200 ریال - 0 -16-5606-964 انتخاب
2- کالبدشناسی دستگاه عصبی مرکزی و راههای عصبی: (ویژه دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و رشته‌های وابسته ...)
نويسنده:افشین خاکی ؛ نويسنده:خدیجه کریمی - احرار - دیویی: 611.8 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 8 -26-5606-964 انتخاب
3- کاراته دینامیک (اصول علمی، عملی کاراته)
نويسنده:ماساتوشی ناکایاما ؛ مترجم:راحم ژیان‌فرد - احرار - دیویی: 796.8153 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -13-5606-964 انتخاب
4- راهنمای انتخاب گرایشهای تحصیلی در مهندسی کشاورزی مهندسی منابع طبیعی و دوره‌های کاردانی تکنولوژی ...
نويسنده:محسن بیژن‌پور - احرار - دیویی: 378 - 170 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 0 -02-5606-964 انتخاب
5- غرب در تقابل با انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)
نويسنده:حمید مصدر - احرار - دیویی: 955.084 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1000 نسخه - 3500 ریال - 9 -51-5606-964 انتخاب
6- بذر: شناخت، گواهی و کنترل آن
نويسنده:مهدی تاج‌بخش - احرار - دیویی: 631 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 4600 ریال - 964-5606-25-X انتخاب
7- گذر از خویش
نويسنده:محمدرضا صفایی - احرار - دیویی: 616.89 - 500 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2000 نسخه - 1500 ریال - 7 -04-5606-964 انتخاب
8- نگرشی به زبان C
نويسنده:ناصر صفای‌باقری - احرار - دیویی: 005.13 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 9 -48-5606-964 انتخاب
9- نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی فرزندان
- احرار،مرکز مشاوره و مددکاری زندان مشکین شهر - دیویی: 306.4 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 نسخه - 48000 ریال - 5 -53-5606-964 انتخاب
10- آوای سکوت (مجموعه شعر)
نويسنده:ساقی لقایی‌شالقونی - احرار - دیویی: 8fa1.62 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 3000 ریال - 4 -28-5606-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8