لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (21)
تالیف (50)
ترجمه (23)
تهران (1)
شهرستان (72)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگرشی به زبان C
نويسنده:ناصر صفای‌باقری - احرار - دیویی: 005 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 9 -48-5606-964 انتخاب
2- شیمی آلی (جلد دوم و سوم)
نويسنده:تی.دبلیو.گراهام‌ سالومونز ؛ مترجم:مجید هروی ؛ مترجم:حسین عبدی‌اسکویی - احرار - دیویی: 547 - 940 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 33000 ریال - 0 -33-5606-964 انتخاب
3- تعلیم اللغه العربیه بالصوره للناشئین
نويسنده:حمدالله جعفرپور - احرار - دیویی: 492.75 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 4 -45-5606-964 انتخاب
4- شبیخون فرهنگی "تعاریف، مظاهر، شیوه‌ها، نمودها، ضرورت و راههای مقابله با آن"
نويسنده:منصور میرزایی‌میانه - احرار - دیویی: 303.4820955 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 6 -44-5606-964 انتخاب
5- سلام: درود ملت ما و حافظه ذمه ماست
نويسنده:یداله رضااهرابی - احرار - دیویی: 297.218 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 964-5606-42-X انتخاب
6- طرح ساده شده ساختمانها در برابر نیروهای باد و زلزله
نويسنده:جمیز ای. امبروز ؛ نويسنده:دیمیتری ورگن ؛ مترجم:احد نبئی - احرار - دیویی: 624 - 592 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 6 -30-5606-964 انتخاب
7- مدیریت در شوراها
نويسنده:نقی وحیدمهدی‌نیا - احرار - دیویی: 354 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 8 -57-5606-964 انتخاب
8- گامی در راه شناسائی قرآن
نويسنده:خلیل سیدنقوی - احرار - دیویی: 297.15 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -95-5606-964 انتخاب
9- راهنمای انتخاب گرایشهای تحصیلی در مهندسی کشاورزی مهندسی منابع طبیعی و دوره‌های کاردانی تکنولوژی ...
نويسنده:محسن بیژن‌پور - احرار - دیویی: 378 - 170 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 0 -02-5606-964 انتخاب
10- مدیریت مدارس "از تئوری تا عمل"
نويسنده:علیرضا کافی‌احمدی - احرار - دیویی: 371.2012 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 964-5606-56-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8