لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (293)
تالیف (330)
ترجمه (23)
تهران (353)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (85)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (353) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهار رساله از روزبهان بقلی شیرازی: متن عربی به همراه تفسیر و مقدمه فرانسوی از پل بلانفا
- انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران،معین - دیویی: 297.84 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 600 نسخه - 25000 ریال - 4 -41-5643-964 انتخاب
2- زمین سوخته
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 4400 نسخه - 12000 ریال - 964-5643-49-X انتخاب
3- شقایق و برف
نويسنده:هانری تروایا ؛ مترجم:پرویز شهدی - معین - دیویی: 843.912 - 576 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 8 -22-5643-964 انتخاب
4- شقایق و برف
نويسنده:هانری تروایا ؛ مترجم:پرویز شهدی - معین - دیویی: 843.912 - 460 صفحه - جلد 4 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 8 -25-5643-964 انتخاب
5- شقایق و برف
نويسنده:هانری تروایا ؛ مترجم:پرویز شهدی - معین - دیویی: 843.912 - 420 صفحه - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 2 -24-5643-964 انتخاب
6- شقایق و برف
نويسنده:هانری تروایا ؛ مترجم:پرویز شهدی - معین - دیویی: 843.912 - 482 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 6 -23-5643-964 انتخاب
7- تقصیر من نبود (مجموعه شعر)
شاعر:مریم حیدرزاده - معین،پروین - دیویی: 8fa1.62 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 4400 نسخه - 8000 ریال - 7 -76-5643-964 انتخاب
8- یادداشتهای علم: متن کامل از 47/11/24 تا 1348/12/29
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - دیویی: 955.0824 - 400 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 57000 ریال - 4 -38-5643-964 انتخاب
9- یادداشت‌های علم (متن کامل): از 1349/1/1 تا 1351/12/21
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - دیویی: 955.0824 - 464 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 57000 ریال - 2 -39-5643-964 انتخاب
10- یادداشتهای علم سال 1352
نويسنده:امیراسدالله علم ؛ ويراستار:علینقی عالیخانی - مازیار،معین - دیویی: 955.0824 - 334 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2200 نسخه - 57000 ریال - 6 -40-5643-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36