لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (293)
تالیف (330)
ترجمه (23)
تهران (353)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (85)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (353) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانه‌ای پر از گل سرخ
نويسنده:هوشنگ عاشورزاده - معین - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 6200 ریال - 6 -54-5643-964 انتخاب
2- آی بی‌کلاه، آی با کلاه (نمایشنامه)
نويسنده:غلامحسین ساعدی - معین - دیویی: 8fa2.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 4200 ریال - 4 -55-5643-964 انتخاب
3- تقصیر من نبود (مجموعه شعر)
شاعر:مریم حیدرزاده - معین،پروین - دیویی: 8fa1.62 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 7 -76-5643-964 انتخاب
4- لبخند انار (مجموعه داستان)
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3300 نسخه - 9000 ریال - 7 -59-5643-964 انتخاب
5- پروانه‌ات خواهم ماند
شاعر:مریم حیدرزاده - معین - دیویی: 8fa1.62 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 8 -98-5643-964 انتخاب
6- مربای شیرین
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 3300 نسخه - 7000 ریال - 5 -32-5643-964 انتخاب
7- یادها و بودها
نويسنده:ایرج زهری ؛ ويراستار:سیدعلیرضا میرعلی‌نقی - معین - دیویی: 8fa2.62 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 21000 ریال - 3 -95-5643-964 انتخاب
8- شقایق و برف
نويسنده:هانری تروایا ؛ مترجم:پرویز شهدی - معین - دیویی: 843.912 - 458 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1100 نسخه - 2 -25-5643-964 انتخاب
9- شقایق و برف
نويسنده:هانری تروایا ؛ مترجم:پرویز شهدی - معین - دیویی: 843.912 - 420 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1100 نسخه - 4 -24-5643-964 انتخاب
10- شقایق و برف
نويسنده:هانری تروایا ؛ مترجم:پرویز شهدی - معین - دیویی: 843.912 - 480 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1100 نسخه - 6 -23-5643-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36