لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (303)
تالیف (340)
ترجمه (23)
تهران (363)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (87)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (363) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قند و نمک (ضرب‌المثلهای تهرانی به زبان محاوره)
نويسنده:سیدجعفر شهیدی - معین - دیویی: 398.9 - 740 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 35000 ریال - 3 -50-5643-964 انتخاب
2- فرهنگ مهندسی راه و ساختمان
نويسنده:علی گلصورت‌پهلویانی - معین - دیویی: 624.02 - 452 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 10000 ریال - 9 -13-5643-964 انتخاب
3- تقصیر من نبود (مجموعه شعر)
شاعر:مریم حیدرزاده - معین،پروین - دیویی: 8fa1.62 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 7700 ریال - 7 -76-5643-964 انتخاب
4- قند و نمک (ضرب‌المثلهای تهرانی به زبان محاوره)
نويسنده:سیدجعفر شهیدی - معین - دیویی: 398.9 - 736 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1382 - 45000 ریال - 3 -50-5643-964 انتخاب
5- زمین سوخته
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 22000 ریال - 964-5643-49-X انتخاب
6- قصه‌های مجید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 680 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1382 - 45000 ریال - 0 -88-5643-964 انتخاب
7- نخل
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 10000 ریال - 3 -78-5643-964 انتخاب
8- دیدار: سه داستان
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 20000 ریال - 9 -27-5643-964 انتخاب
9- زائری زیر باران
نويسنده:احمد محمود - معین - دیویی: 8fa3.62 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 20000 ریال - 0 -60-5643-964 انتخاب
10- بچه‌های قالیبافخانه
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 12000 ریال - 5 -77-5643-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37