لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (287)
تالیف (326)
ترجمه (23)
تهران (349)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (81)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (349) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب علی (ع)
نويسنده:جعفر شهری - معین - 396 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 2200 نسخه - 12500 ریال - 9 -30-5643-964 انتخاب
2- دیدار: سه داستان
نويسنده:احمد محمود - معین - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 3300 نسخه - 9500 ریال - 9 -27-5643-964 انتخاب
3- توریسم (گردشگری) در رامسر
تدوين:مصطفی حلاجی‌ثانی - معین - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 6 -68-5643-964 انتخاب
4- مدار صفر درجه
نويسنده:احمد محمود - معین - 638 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 7 -14-5643-964 انتخاب
5- مدار صفر درجه
نويسنده:احمد محمود - معین - 590 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 5 -15-5643-964 انتخاب
6- مدار صفر درجه
نويسنده:احمد محمود - معین - 552 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 3 -16-5643-964 انتخاب
7- مربای شیرین
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 3300 نسخه - 4500 ریال - 5 -32-5643-964 انتخاب
8- تقصیر من نبود (مجموعه شعر)
شاعر:مریم حیدرزاده - معین - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 7 -76-5643-964 انتخاب
9- قصه‌های مجید
نويسنده:هوشنگ مرادی‌کرمانی - معین - 684 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 0 -88-5643-964 انتخاب
10- مجله چکیده‌های ایرانشناسی سال 1377- 1378
- معین - 340 صفحه - جلد 22 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 800 نسخه - 60000 ریال - 6 -85-5643-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35