لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (8)
تالیف (17)
ترجمه (5)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وقوع عشقی بزرگ در کوچه‌ای کوچک: نمایشنامه
نويسنده:اسماعیل همتی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa2.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 20000 نسخه - 2700 ریال - 964-5683-05-X انتخاب
2- سه نمایشنامه نه چندان جدی
نويسنده:اسماعیل همتی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa2.62 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -17-5683-964 انتخاب
3- این دنیا و این آدمها: مجموعه 16 داستان
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa3.62 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 4 -08-5683-964 انتخاب
4- تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی
نويسنده:جین استوارت ؛ مترجم:وحید صادقی - سبز آرنگ - دیویی: 641.3 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 8 -37-5683-964 انتخاب
5- خوراکی‌های مفید
نويسنده:جنی ریجول ؛ نويسنده:جودی ریجودی ؛ مترجم:پونه انگورانی - سبز آرنگ - دیویی: 641.5637 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 0 -13-5683-964 انتخاب
6- گلستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی - سبز آرنگ،ملائک - دیویی: 8fa8.831 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 1 -21-5683-964 انتخاب
7- این دنیا و این آدمها: مجموعه 16 داستان
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa3.62 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7000 نسخه - 6500 ریال - 4 -08-5683-964 انتخاب
8- بحران در پیاده‌رو [نمایشنامه]
نويسنده:اسماعیل همتی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa2.62 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7000 نسخه - 3000 ریال - 3 -03-5683-964 انتخاب
9- درمان با گیاهان دارویی
نويسنده:محمدجواد محسنی - سبز آرنگ - دیویی: 615.32 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 7000 نسخه - 3000 ریال - 7 -01-5683-964 انتخاب
10- وقوع عشقی بزرگ در کوچه‌ای کوچک: نمایشنامه
نويسنده:اسماعیل همتی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa2.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 2700 ریال - 964-5683-05-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3