لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (8)
تالیف (17)
ترجمه (5)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه نمایشنامه نه چندان جدی
نويسنده:اسماعیل همتی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa2.62 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 ریال - 3 -17-5683-964 انتخاب
2- این دنیا و این آدمها: مجموعه 16 داستان
نويسنده:محمدحسین عباسپورتمیجانی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa3.62 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 6500 ریال - 4 -08-5683-964 انتخاب
3- تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی
نويسنده:جین استوارت ؛ مترجم:وحید صادقی - سبز آرنگ - دیویی: 641.3 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 30000 ریال - 8 -37-5683-964 انتخاب
4- خوراکی‌های مفید
نويسنده:جنی ریجول ؛ نويسنده:جودی ریجودی ؛ مترجم:پونه انگورانی - سبز آرنگ - دیویی: 641.5637 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 35000 ریال - 0 -13-5683-964 انتخاب
5- نقش قدرت، یا، راهی به سوی کامیابی
نويسنده:جی.اچ. برنان ؛ مترجم:خداداد بخشی ؛ مترجم:کامران برجسته - سبز آرنگ - دیویی: 158.1 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 ریال - 9 -00-5683-964 انتخاب
6- گلستان سعدی
نويسنده:مصلح‌بن‌عبدالله سعدی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa8.831 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 ریال - 1 -21-5683-964 انتخاب
7- درمان با گیاهان دارویی
نويسنده:محمدجواد محسنی - سبز آرنگ - دیویی: 615.32 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 ریال - 7 -01-5683-964 انتخاب
8- بحران در پیاده‌رو [نمایشنامه]
نويسنده:اسماعیل همتی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa2.62 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 ریال - 3 -03-5683-964 انتخاب
9- شب بارانی و انگشتر (دو نمایشنامه)
نويسنده:اسماعیل همتی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa2.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3200 ریال - 6 -07-5683-964 انتخاب
10- لحظه‌های رنگین
شاعر:احد ده‌بزرگی - سبز آرنگ - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3500 ریال - 5 -02-5683-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3