لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (56)
تالیف (73)
ترجمه (37)
تهران (110)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (67)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی شهریار
نويسنده:مظفر سربازی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 20000 ریال - 0 -07-5760-964 انتخاب
2- راهنمای کتابداری در مدارس
نويسنده:فاطمه نام‌آور - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 020.7 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 9000 ریال - 964-5760-02-X انتخاب
3- زندگی بالزاک
نويسنده:آندره موروا ؛ مترجم:احمد افشارپویا - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 843.7 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 14000 ریال - 9 -08-5760-964 انتخاب
4- میکل‌آنژ: نقاش، معمار و پیکرتراش متبحر
نويسنده:سعیده صدرالحفاظی ؛ ويراستار:ساویز سربازی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 709.24 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 7500 ریال - 2 -06-5760-964 انتخاب
5- گاندی: رویارویی با حقیقت
نويسنده:موهنداس‌کارمچاند گاندی ؛ مترجم:لیلا شاپوریان - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 954.0350924 - 252 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 30000 ریال - 6 -18-5760-964 انتخاب
6- گاندی: رویارویی با حقیقت
نويسنده:موهنداس‌کارمچاند گاندی ؛ مترجم:لیلا شاپوریان - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 954.0350924 - 252 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 30000 ریال - 8 -17-5760-964 انتخاب
7- این نویسنده به فروش می‌رسد
نويسنده:غلامرضا صمدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa7.62 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14000 ریال - 0 -41-5760-964 انتخاب
8- پاییزی
نويسنده:علیرضا صمدپورماسوله - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 40000 ریال - 8 -34-5760-964 انتخاب
9- گودال
نويسنده:محمدصادق رهبر - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4500 ریال - 3 -14-5760-964 انتخاب
10- "الکساندر فلمینگ کاشف پنی‌سیلین": باکتریولوژیستی که با کشف داروی معجزه‌گر "پنی سیلین" جان هزاران...
نويسنده:بورلی برج ؛ مترجم:ربابه مرتضوی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 616.9014092 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4500 ریال - 6 -04-5760-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11