لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (56)
تالیف (73)
ترجمه (37)
تهران (110)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (67)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پروین اعتصامی
نويسنده:پریسا امیرقاسم‌خانی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.6 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 4 -05-5760-964 انتخاب
2- میکل‌آنژ: نقاش، معمار و پیکرتراش متبحر
گردآورنده:سعیده صدرالحفاظی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 709.24 - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 2 -06-5760-964 انتخاب
3- روشنتر از خورشید، آبی‌تر از دریا: زندگی حضرت رسول اکرم (ص)
نويسنده:مظفر سربازی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 297.93 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 5 -44-5760-964 انتخاب
4- پزشکی از ری
نويسنده:بتول سعیدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 610.92 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 2 -37-5760-964 انتخاب
5- 50 قصه‌ی کلیله و دمنه
بازنويسي:بتول سعیدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 9 -56-5760-964 انتخاب
6- 51 قصه‌ی کلیله و دمنه
بازنويسي:بتول سعیدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa3.62 - 102 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 7 -57-5760-964 انتخاب
7- زندگی مارکونی: چگونگی اختراع رادیو، تلویزیون، ماهواره، و ...
نويسنده:بورلی برچ ؛ مترجم:هستی جراحی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 621.384092 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 0 -38-5760-964 انتخاب
8- "الکساندر فلمینگ کاشف پنی‌سیلین": باکتریولوژیستی که با کشف داروی معجزه‌گر "پنی سیلین" جان هزاران انسان را نجات داده است
نويسنده:بورلی برج ؛ مترجم:ربابه مرتضوی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 616.9014092 - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 6 -04-5760-964 انتخاب
9- زنان ماجراجو
نويسنده:سو لیدر ؛ مترجم:رویا قلیزاده - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 823.914 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 5 -13-5760-964 انتخاب
10- فرهنگ دانش‌آموز انگلیسی به فارسی
نويسنده:محمدمهدی پسندیده - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 423 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 7 -12-5760-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11