لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (64)
تالیف (85)
ترجمه (24)
تهران (6)
شهرستان (103)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیک قطعات نیمرسانا
نويسنده: فریزر ؛ مترجم:سیدمحمدعلی صالحی - دانشگاه یزد - دیویی: 537.622 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 11000 ریال - 1 -08-5808-964 انتخاب
2- قواعد عربی (دو) "مسائل اسم و حرف"
نويسنده:رمضان بهداد - دانشگاه یزد - دیویی: 492.75076 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - 3 -07-5808-964 انتخاب
3- کارنامه پژوهشی دانشگاه یزد 1382 - 1367
تهيه و تنظيم:ژاله خاتمی ؛ زيرنظر:اسفندیار اختیاری - دانشگاه یزد - دیویی: 378.55 - 532 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 8 -27-5808-964 انتخاب
4- نقشه‌کشی صنعتی 2
نويسنده:محمود مرجانی - دانشگاه یزد - دیویی: 604.2 - 208 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 45000 ریال - 0 -03-5808-964 انتخاب
5- محاسبات عددی
نويسنده:قاسم برید‌لقمانی - دانشگاه یزد - دیویی: 519.4 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 62500 ریال - 0 -34-5808-964 انتخاب
6- روانشناسی تربیتی
نويسنده:جان سانتراک ؛ مترجم:مرتضی امیدیان - دانشگاه یزد - دیویی: 370.15 - 820 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 130000 ریال - 2 -50-5808-964 انتخاب
7- نقشه‌کشی صنعتی
نويسنده:محمود مرجانی - دانشگاه یزد - دیویی: 604.2 - 262 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1396 - 120000 ریال - 0 -03-5808-964 انتخاب
8- درآمدی بر مردم‌شناسی اعتقادات دینی
نويسنده:سیدمحسن سعیدی‌مدنی - دانشگاه یزد - دیویی: 398.41 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 964-5808-43-X انتخاب
9- مقالات و سخنرانی‌های ارائه ‌شده در اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه
به‌اهتمام:محمدعلی فیض‌پور - دانشگاه یزد - دیویی: 334 - 428 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8 -44-5808-964 انتخاب
10- اولین کنفرانس ملی تعاون، اشتغال و توسعه: قسمت اول (الف - ش)
به‌اهتمام:محمدعلی فیض‌پور - دانشگاه یزد - دیویی: 324 - 628 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6 -45-5808-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11