لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (64)
تالیف (85)
ترجمه (24)
تهران (6)
شهرستان (103)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقشه‌کشی صنعتی 2
نويسنده:محمود مرجانی - دانشگاه یزد - دیویی: 604.2 - 216 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -00-5808-964 انتخاب
2- نقشه‌کشی صنعتی 2
نويسنده:محمود مرجانی - دانشگاه یزد - دیویی: 604.2 - 256 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -00-5808-964 انتخاب
3- نقشه‌کشی صنعتی
نويسنده:محمود مرجانی - دانشگاه یزد - دیویی: 604.2 - 276 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 0 -03-5808-964 انتخاب
4- نقشه‌کشی صنعتی 2
نويسنده:محمود مرجانی - دانشگاه یزد - دیویی: 604.2 - 264 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1390 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 6 -00-5808-964 انتخاب
5- نقشه‌کشی صنعتی
نويسنده:محمود مرجانی - دانشگاه یزد - دیویی: 604.2 - 262 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1396 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 0 -03-5808-964 انتخاب
6- آنالیز عددی
نويسنده:ریچارد بوردن ؛ نويسنده:داگلاس فیرز ؛ مترجم:مهدی کرباسی - دانشگاه یزد - دیویی: 519.4 - 528 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 3 -10-5808-964 انتخاب
7- مبانی نظریه گروه‌ها
نويسنده:بیژن دواز ؛ نويسنده:محمدعلی ایرانمنش ؛ ويراستار:سیدمحمود الهام‌بخش - دانشگاه یزد - دیویی: 512.2 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 24500 ریال - 4 -32-5808-964 انتخاب
8- مبانی نظریه حلقه‌ها
نويسنده:بیژن دواز - دانشگاه یزد - دیویی: 512.4 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 0 -48-5808-964 انتخاب
9- درآمدی بر مردم‌شناسی اعتقادات دینی
نويسنده:سیدمحسن سعیدی‌مدنی - دانشگاه یزد - دیویی: 398.41 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 57000 ریال - 964-5808-43-X انتخاب
10- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری
نويسنده:کرامت‌الله زیاری - دانشگاه یزد - دیویی: 307.12160955 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 4 -15-5808-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11