لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (14)
تالیف (21)
ترجمه (5)
تهران (0)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسائل المغتربین
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 9 -00-5822-964 انتخاب
2- نتائج الافکار فی الاصول
نويسنده:محمدجعفر جزایری ؛ مصحح:مجتبی شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 444 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 9 -00-5822-964 انتخاب
3- مسائل المغتربین
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 9 -00-5822-964 انتخاب
4- استفتائات
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 184 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 4 -11-5822-964 انتخاب
5- استفتائات
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 348 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 2 -09-5822-964 انتخاب
6- نتائج الافکار فی الاصول
نويسنده:محمدجعفر جزایری ؛ مصحح:مجتبی شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 360 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 2 -12-5822-964 انتخاب
7- اجوبه المسائل الاعتقادیه
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 7 -01-5822-964 انتخاب
8- پاسخ به پرسشهای اعتقادی
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی ؛ مترجم:ابراهیم بابایی - آل المرتضی (ع) - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 3000 نسخه - 4 -08-5822-964 انتخاب
9- پاسخ به پرسشهای اعتقادی
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی ؛ مترجم:ابراهیم بابایی - آل المرتضی (ع) - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 4 -08-5822-964 انتخاب
10- استفتائات
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - 348 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 2 -09-5822-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3