لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (14)
تالیف (21)
ترجمه (5)
تهران (0)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مسائل المغتربین
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 9 -00-5822-964 انتخاب
2- استفتائات
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 348 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 2 -09-5822-964 انتخاب
3- پاسخ به پرسشهای اعتقادی
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی ؛ مترجم:ابراهیم بابایی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 4 -08-5822-964 انتخاب
4- الدروس المختصه بالنساء
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - موسسه‌ آل‌ المرتضی‌(ع) - دیویی: 297.3422 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 10000 نسخه - 3 -03-5822-964 انتخاب
5- استفتائات
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 184 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 4 -11-5822-964 انتخاب
6- استفتائات
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 348 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 2 -09-5822-964 انتخاب
7- نتائج الافکار فی الاصول
نويسنده:محمدجعفر جزایری ؛ مصحح:مجتبی شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.312 - 360 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 2 -12-5822-964 انتخاب
8- اجوبه المسائل الاعتقادیه
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3000 نسخه - 7 -01-5822-964 انتخاب
9- اجوبه المسائل الاعتقادیه
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 5000 نسخه - 7 -01-5822-964 انتخاب
10- پاسخ به پرسشهای اعتقادی
نويسنده:محمد حسینی‌شاهرودی ؛ مترجم:ابراهیم بابایی - آل المرتضی (ع) - دیویی: 297.3422 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 3000 نسخه - 4 -08-5822-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3